Gå til indhold
Billede: Energistyrelsen. Fra Tjele.
Billede: Energistyrelsen. Fra Tjele.

Pressemeddelelse -

Elprisen faldt for erhvervskunder i andet halvår 2019

Erhvervsforbrugernes rene elpriser eksklusiv tariffer, afgifter mv. faldt for næsten alle forbrugsintervaller fra første halvår 2019 til andet halvår 2019. Det viser Energistyrelsens opdaterede statistik over elpriserne for erhverv.

Andet halvår 2019 har været præget af faldende gennemsnitspriser for alle erhvervsforbrugere på nær forbrugere med et årligt elforbrug mindre end 20 MWh. De mindste erhvervsforbrugere betaler cirka 0,17 øre/kWh mere end i første halvår 2019, mens de største erhvervsforbrugere betaler 2,72 øre/kWh mindre.

Spotprisen for el er faldet med ca. 0,91 øre/kWh i samme periode til gennemsnitligt 29,86 øre/kWh, hvilket er en smule mindre end faldet i elpriser.

Den pris, som erhvervsforbrugerne betaler i andet halvår 2019, er tæt på spotprisen for alle forbrugere på nær de allermindste forbrugere. Stigningen i andelen af erhvervskunderne med variable priser og elhandel under ’andre aftaler’ kan blandt andet være en af årsagerne til, at forskellen mellem erhvervsforbrugernes elpriser og spotpriserne er mindsket.

 Elpriser andet halvår 2019 for erhvervsforbrugere:

    Interval       Årligt elforbrug        Samlet elsalg (alle aftaletyper)         
Intervalkode Laveste
(MWh)
Højeste
(MWh)
Antal forbrug-
ere (stk.)
Faktureret
elsalg (MWh)
Faktureret
værdi ( kr.)
Gennemsnits-
pris(øre/kWh)
IA < 20 405.937 906.905 350.711.147 38,67
IB 20 <500 64.013 2.393.423 783.709.895 32,74
IC 500 <2000 3.050 1.278.765 374.455.164 29,28
ID 2.000 <20.000 1.308 2.416.052 694.348.156 28,74
IE 20.000 <70.000 177 1.694.772 481.443.905 28,41
IF 70.000 <=150.000 32 1.136.331 327.579.132 28,83
IG >150.000 19 1.528.227 465.906.767 30,49
Total 474.536 11.354.475 3.478.154.167 30,63

Energistyrelsen har siden 2014 udarbejdet elprisstatistikken for erhvervsforbrugere, der er baseret på indberetninger fra de enkelte elhandelsselskaber.

Læs mere om statistikkens resultater i notatet ” Elprisstatistik 2. halvår 2019.

Fakta:

  • Mere end 85 pct. af erhvervskunderne er små forbrugere med et årligt elforbrug under 20 MWh. Deres forbrug udgør omkring 8 pct. af det samlede elforbrug.
  • Omkring 15 pct. af erhvervskunderne er mellemstore forbrugere med et elforbrug mellem 20 og 20.000 MWh. Deres forbrug udgør ca. 54 pct. af det samlede forbrug.
  • De store erhvervskunder med et forbrug over 20.000 MWh udgør omkring 0,05 pct. af det samlede antal erhvervskunder, men aftager samlet ca. 38 pct. af elsalget.

Kontakt

Ali Zarnaghi, AAZ@ens.dk, 33 92 68 40

Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark