Få vores nyheder på mail

Elprisen stiger for erhvervskunder i andet halvår 2018

Pressemeddelelse   •   Apr 02, 2019 15:33 CEST

Figur: Udviklingen i elprisen 1. halvår 2014 til 2. halvår 2018 fordelt på forbrugskategorier, Energistyrelsens elprisstatistik.

Erhvervsforbrugernes rene elpriser eksklusiv tariffer, afgifter mv. steg for alle forbrugsintervaller fra første halvår 2018 til andet halvår 2018. Denne stigning var dog væsentlig lavere end stigningen i spotprisen. Det viser Energistyrelsens opdaterede statistik over elpriserne for erhverv.

Andet halvår 2018 har været præget af stigende gennemsnitspriser for alle erhvervsforbrugere. De mindste erhvervsforbrugere betaler cirka 6,5 øre/kWh mere end i første halvår 2018, mens de største erhvervsforbrugere betaler 4,7 øre/kWh mere.

Denne stigning ligger under stigningen i spotprisen for el, der steg med ca. 10,3 øre/kWh i samme periode til gennemsnitligt 39,36 øre/kWh.

Den pris, som erhvervsforbrugerne betaler i andet halvår 2018, er derfor lavere end spotprisen for alle forbrugere på nær de allermindste forbrugere. Det skyldes, at nogle erhvervskunder har fastprisaftaler eller andre prisaftaler, som ikke er en ren variabel elpris. Fastprisaftaler er mest udbredte blandt erhvervskunder i de midterste forbrugskategorier, hvilket har bidraget til en lavere stigning i elprisen i denne periode for primært disse forbrugskategorier, idet elprisen på spotmarkedet har været stigende i denne periode.

Elpriser andet halvår 2018 for erhvervsforbrugere:

Interval

Årligt elforbrug            

Samlet elsalg (alle aftaletyper)                                                                                

Laveste (MWh)

Højeste (MWh)

Antal forbrugere (stk.)

Faktureret elsalg (MWh)

Faktureret værdi (kr.)

Gennemsnitspris (øre/kWh)

IA     

< 20

339.626

1.076.930

439.883.489

40,85

IB

20

< 500

64.541

2.922.770

1.017.735.428

34,82

IC

500

< 2.000

2.848

1.386.594

444.460.846

32,95

ID

2000

< 20.000

875

2.652.078

826.858.597

31,18

IE

20.000

< 70.000

89

1.765.705

586.602.004

33,22

IF

70.000

< = 150.000

18

861.650

267.650.212

31,06

IG

> 150.000

14

1.917.805

641.354.528

33,44

Total

408.011

12.583.532

4.224.545.104

33,57

Læs mere om statistikkens resultater i notatet Elprisstatistik 2. halvår 2018.

Energistyrelsen har siden 2014 udarbejdet elprisstatistikken for erhvervsforbrugere, der er baseret på indberetninger fra de enkelte elhandelsselskaber.

Fakta:

Mere end 80 pct. af erhvervskunderne er små forbrugere med et årligt elforbrug under 20 MWh. Deres forbrug udgør omkring 9 pct. af det samlede elforbrug.

Omkring 17 pct. af erhvervskunderne er mellemstore forbrugere med et elforbrug mellem 20 og 20.000 MWh. Deres forbrug udgør ca. 55 pct. af det samlede forbrug.

De store erhvervskunder med et forbrug over 20.000 MWh udgør under 0,03 pct. af det samlede antal erhvervskunder, men aftager samlet ca. 36 pct. af elsalget.

Kontakt:

Ali Zarnaghi, tlf. 3392 6840 og mail. aaz@ens.dk


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.