Gå til indhold
Foto: Lars Schmidt.
Foto: Lars Schmidt.

Pressemeddelelse -

Elprisen stiger for erhvervskunder i andet halvår 2021

Erhvervsforbrugernes rene elpriser eksklusiv tariffer, afgifter mv. steg for alle forbrugsbånd fra første halvår 2021 til andet halvår 2021. Det viser Energistyrelsens opdaterede statistik over elpriserne for erhverv.

Andet halvår 2021 har været præget af stigende gennemsnitspriser for alle erhvervsforbrugere. De mindste erhvervsforbrugere betalte 37,21 øre/kWh mere i andet halvår 2021 end i første halvår 2021, mens de største erhvervsforbrugere betalte 45,59 øre/kWh mere.

Spotprisen for el steg med 55,29 øre/kWh i samme periode til gennemsnitligt 95,79 øre/kWh. Dermed var spotprisen for el i andet halvår 2021 den højeste i de senere år.

Årsagen til stigningen i elprisen er en kombination af et fald i produktionen af vandkraft i Sverige og Norge samt højere CO2- kvotepriser, som steg fra 30 euro/ton i 2020 til over 80 euro/ton i 2021. Samtidig steg kulprisen fra 80 US $/ton til over 140 US $/ton i slutning af perioden.

Den pris, som erhvervsforbrugerne betalte i andet halvår 2021, var for alle forbrugsbånd lavere end spotprisen. Der er sket en stigning i andelen af erhvervskunder med faste priser, hvilket blandt andet kan være en af årsagerne til, at den gennemsnitlige forskel mellem erhvervsforbrugernes elpriser og spotpriserne er forøget.

Elpriser andet halvår 2021 for erhvervsforbrugere:

Energistyrelsen har siden 2014 udarbejdet elprisstatistikken for erhvervsforbrugere, der er baseret på indberetninger fra de enkelte elhandelsselskaber.

Læs mere om statistikkens resultater i notatet ” Elprisstatistik 2. halvår 2021".

Fakta:

  • Lige over 85 pct. af erhvervskunderne er små forbrugere med et årligt elforbrug under 20 MWh. Deres forbrug udgør omkring 8 pct. af erhvervskundernes samlede elforbrug.
  • Knap 15 pct. af erhvervskunderne er mellemstore forbrugere med et elforbrug mellem 20 og 20.000 MWh. Deres forbrug udgør ca. 59 pct. af erhvervskundernes samlede forbrug.
  • De store erhvervskunder med et forbrug på over 20.000 MWh udgør omkring 0,03 pct. af det samlede antal erhvervskunder, men aftager samlet ca. 33 pct. af elsalget.

Kontakt

Ali Zarnaghi, tlf: 33 92 68 40, e-mail: AAZ@ens.dk

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark