Få vores nyheder på mail

Energiforbruget steg i de tre første kvartaler af 2016

Pressemeddelelse   •   Nov 15, 2016 10:02 CET

Det faktiske energiforbrug steg med 1,4 pct. i de tre første kvartaler af 2016 i forhold til samme periode året før. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el steg energiforbruget med 1,8 pct.

Det faktiske energiforbrug steg i de tre første kvartaler af 2016 sammenlignet med de tre første kvartaler af 2015. Stigningen i forbruget i de første ni måneder af 2016 dækker over, at forbruget af olie og kul steg henholdsvis 0,7 pct. og 22,7 pct. sammenlignet med samme periode året før. Samtidig er forbruget af naturgas og vedvarende energi i de tre første kvartaler af 2016 reduceret med henholdsvis 2,9 pct. og 3,5 pct. Faldet i forbruget af vedvarende energi skyldes især et fald i forbruget af biomasse på de centrale værker og en mindre vindkraftproduktion.

Nettoimporten af el var i de første ni måneder af 2016 12,2 pct. højere end samme periode året før. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, steg energiforbruget i de første ni måneder af 2016 med 1,8 pct. i forhold til samme periode året før.

Produktionen af råolie, naturgas og vedvarende energi faldt henholdsvis 11,0 pct., 5,1 pct. og 5,4 pct. Samlet faldt produktionen af primær energi med 8,0 pct.

Faldet i vindkraftproduktionen bidrager til stigningen i det samlede energiforbrug, da vindkraft alene bidrager med den producerede el, mens el produceret på termiske kraftværker (med kul, gas og biomasse) også afstedkommer et konverteringstab.

Det bemærkes, at kvartalsstatistikken ikke indeholder oplysninger om det endelige energiforbrug og derfor ikke giver oplysninger om udviklingen i energieffektiviteten hos forbrugerne.

Tabel 1: Energiproduktion og energiforbrug i 1.- 3. kvartal i 2015 og 2016 [TJ]

Enhed TJ Primær energi- produktion Faktisk energiforbrugEnergiforbrug korrigeret for nettoimport af el


1. – 3. kvartal 2016 458.633 545.569569.033
1. – 3. kvartal 2015 498.552 537.975558.8921. kvartal 2016 142.103 196.817199.281
1. kvartal 2015 158.426 193.795193.6902. kvartal 2016 162.541 175.133185.477
2. kvartal 2015 172.422 173.961180.7743. kvartal 2016 153.989 173.618184.275
3. kvartal 2015 167.704 170.219184.428


Fig. 1: Faktisk energiforbrug i Danmark [PJ]


Fig. 2: Vindkraftens andel af indenlandsk elforsyning [pct.]

Kilde: Månedlig energistatistik

Kontakt: 

Ali Zarnaghi, Energistyrelsen, 33 92 68 40, aaz@ens.dk

Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.