Få vores nyheder på mail

Energiforbruget steg i første kvartal af 2015

Pressemeddelelse   •   Jun 03, 2015 02:00 CEST

Pressemeddelelse:

Det faktiske energiforbrug steg med 0,7 pct. i første kvartal af 2015 i forhold til samme periode året før. Når der korrigeres for det brændselsforbrug, der er knyttet til udenrigshandlen med el, steg energiforbruget med 3,0 pct.

Det faktiske energiforbrug steg i de første tre måneder af 2015 med 0,7 pct. sammenlignet med samme periode i 2014. Udviklingen i energiforbruget er påvirket af, at vejret har været koldere i 1. kvartal 2015 end i samme kvartal året før. I årets første kvartal har der således været 5 pct. flere graddage sammenlignet med samme periode året før. Yderligere er udviklingen i energiforbruget påvirket af en lavere vindkraftproduktion i årets tre første måneder som følge af dårligere vindforhold. Det har medvirket til en større el-produktion på de centrale kraftvarmeværker og dermed et større energiforbrug.

Stigningen i forbruget i første kvartal af 2015 dækker over, at forbruget af olie steg 4,1 pct. sammenlignet med samme periode året før. Samtidig er forbruget af naturgas, kul og vedvarende energi i første kvartal 2015 reduceret med henholdsvis 1,5 pct., 6,5 pct. og 3,3 pct. Det store fald i forbruget af kul skyldes et fald i nettoeksporten af el.

Danmark havde i de første tre måneder af 2015 en mindre nettoeksport af elektricitet end i samme periode året før. Når der korrigeres for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandlen med elektricitet er energiforbruget i første kvartal af 2015 steget med 3,0 pct.

Produktionen af primær energi var 7,3 pct. lavere i de første tre måneder af 2015 end i samme periode i 2014. Produktionen af råolie og naturgas faldt henholdsvis 4,7 og 13,5 pct.

Tabel 1: Energiproduktion og energiforbrug i 1. kvartal i 2014 og 2015 [TJ]

 

  Primær energiproduktion Energiforbrug Faktisk Korrigeret for nettoimport af el 1. kvartal 2015 166.724 200.689 200.464 1. kvartal 2014179.798199.300194.719

Fig. 1: Det faktiske energiforbrug i Danmark [PJ], kvartal

Fig. 2: Vindkraftens andel af indenlandsk elforsyning

 

Kilde: Månedlig energistatistik

Energistyrelsens månedsstatistik

Ali A. Zarnaghi
Fuldmægtig
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 33 92 68 40
aaz@ens.dk
 

Jane Rusbjerg
Specialkonsulent
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 33 92 68 36
jru@ens.dk