Få vores nyheder på mail

Energimærkning: Syv tiltag skal hæve kvaliteten

Pressemeddelelse   •   Apr 29, 2015 02:00 CEST

Pressemeddelse:

Et ud af tre energimærker i vores bygninger er forkerte. Det viser en ekstern kontrol af de energimærkningsrapporter, der blev udarbejdet i 2013 og 2014. Energistyrelsen vil nu følge op med syv initiativer, der skal løfte kvaliteten af energimærkningerne og forbedre ordningens grundlæggende set-up.

Energistyrelsen har fået eksterne energikonsulenter til at kontrollere 300 energimærkningsrapporter, der er udført i 2013 og 2014, og resultatet er ikke tilfredsstillende. Selvom der nu ses et større antal rapporter med ingen eller kun få fejl, så er kvaliteten af energimærkningerne stadig ikke i orden. I 34 pct. af rapporterne skulle bygningen have haft et andet energimærke end det tildelte, og tilsvarende afveg det opgjorte totale energiforbrug i bygningen med mere end det tilladte i 34 procent af tilfældene. I langt de fleste tilfælde har fejlen dog kun rykket energimærket et enkelt trin, og i nogle tilfælde kan det skyldes, at mærket ligger på vippen mellem to trin.

”Vi er bestemt ikke tilfredse med kvaliteten. Energimærkningerne får stadig større betydning for værdien af vores bygninger, så der skal være tillid til de rapporter, som energikonsulenterne udarbejder. Derfor gennemfører vi nu en handlingsplan med syv initiativer, der skal forbedre kvaliteten af energimærkerne ”, siger kontorchef Trine Heidemann Garde, Energistyrelsen.

Sammen med den nye kvalitetsrapport offentliggør Energistyrelsen i dag en handlingsplan med syv indsatsområder, der både skal hæve kvaliteten af energimærkningerne på kort sigt og mere grundlæggende forbedre ordningen på lang sigt. Handlingsplanen omfatter:

  • Energistyrelsen vil give påtaler for alvorlige og gentagne fejl til det ansvarlige energimærkningsfirma, og påtalerne vil blive offentliggjort. Derudover vil styrelsen udnytte muligheden for at give energikonsulenter karantæne og krav om ny eksamen.
  • Efter udførelsen af markkontrol vil Energistyrelsen fremskynde sine afgørelser, så eventuelle sanktioner kan falde kort efter kontrollen og dermed have en præventiv effekt.
  • Energistyrelsen har indkaldt energikonsulentbranchen til en gennemgang af resultaterne fra kontrollerne. Det er konsulenternes ansvar, at kvaliteten af deres arbejde er i orden.
  • Energistyrelsen vil gennemgå og revidere regelgrundlaget for udarbejdelse af energimærkninger, så det sikres, at reglerne er mere klare.
  • Der etableres en ny uddannelse for energikonsulenterne, hvor Energistyrelsen stiller skærpede krav, og hvor der sættes målrettet ind på at forbedre undervisning og beståelseskrav i forhold til de typiske fejl, der ses i energimærkningsrapporterne.
  • Energistyrelsen vil videreudvikle energimærket, så det er mindre sårbart overfor den situation, hvor en bygnings energiforbrug ligger på grænsen mellem to bogstaver.
  • Energistyrelsen vil gennemføre en undersøgelse af brugernes tilfredshed med energimærkningen, som skal benyttes til at hæve kvaliteten af ordningen.

”Vi sætter nu ind med skærpede krav til uddannelsen og større brug af sanktioner over for de konsulenter og firmaer, der laver fejl. Vi forventer, at de initiativer, der tages, vil løfte kvaliteten af energimærkningerne, så vi allerede ved næste års kvalitetsrapport vil kunne se en betydelig forbedring af kvaliteten. Samtidig håber vi så også, at branchen på baggrund af de netop offentliggjorte kvalitetstal selv påtager sig et ansvar for at højne kvaliteten. Det er i sidste ende energikonsulenterne, der har ansvaret for, at kvaliteten af deres rapporter er i orden”, siger Trine Heidemann Garde.  

Energimærkning af bygninger er lovpligtigt ved salg og udlejning af ejendomme. For offentlige bygninger over 250 m2 samt bygninger over 1000 m2 er der tillige krav om regelmæssig energimærkning. Der gennemføres mere end 50.000 energimærkninger årligt i Danmark. 0,25 pct. af energimærkningerne udtrækkes hvert år til kontrol af en ekstern energikonsulent. Derudover udfører Energistyrelsen såkaldte ”skrivebordskontroller” af yderligere 0,25 pct. af energimærkningerne, hvor en række formalia kontrolleres.

Kontakt: Kontorchef Trine Heidemann Garde, mobil: 20 96 17 92, e-mail: thg@ens.dk eller pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk

Rapport: Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2013-2014, Handlingsplan for bedre energimærkning

Trine Heidemann Garde
Kontorchef
Center for Tele
Tlf.: 20 96 17 92
thg@ens.dk

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk