Gå til indhold
Energimærkningsrapporter viser stort potentiale for energiforbedringer

Pressemeddelelse -

Energimærkningsrapporter viser stort potentiale for energiforbedringer

Energistyrelsen har udarbejdet en status for energimærkningsordningen for bygninger. Den viser, at hvis de rentable energibesparelsesforslag i energimærkningsrapporterne gennemføres, reduceres CO2-udledningen med 149.000 ton. Derudover viser kvalitetskontrollen, at 77 % af energimærkningerne i stikprøven har fået tildelt den korrekte karakter.

Der blev udført over 60.000 energimærkninger af bygninger i 2018 med forslag til energiforbedringer i boligmassen. Hvis alle de foreslåede rentable forslag i energimærkningsrapporterne gennemføres, vil den samlede CO2-besparelse være mere end 149.000 tons, svarende til ca. 22.000 danskeres gennemsnitlige årlige CO2-udledning.

Energistyrelsens kvalitetskontrol viser, at der for energimærkning af nybyggeri i 2018 er sket en fremgang i andelen af korrekte energimærkninger. Andelen af korrekte mærkninger er dog fortsat lavere end for eksisterende byggeri. I 2019 vil Energistyrelsen derfor også gennemføre tilsyn målrettet denne type energimærkning.

Kvalitetskontrollen har ligeledes vist, at 77 % af de kontrollerede mærkninger for eksisterende bygninger i 2018 fik tildelt et korrekt energimærke. Det er tæt på resultatet fra 2017, hvor 79 pct. af de kontrollerede energimærkninger fik tildelt det korrekte energimærke. Det skal bemærkes, at kvalitetskontrollen bygger på en gennemgang af 121 energimærkninger, og at der derfor er en vis usikkerhed i forhold at tage resultatet som udtryk for den generelle kvalitet af energimærkningerne.

Læs Energistyrelsens rapport: Status for energimærkningsordning for bygninger


Fokus på løbende at udvikle energimærkningsordningen

Energistyrelsen har som følge af initiativet En mere robust energimærkningsordning for bygninger fokus på løbende at udvikle energimærkningsordningen. Som led heri arbejder Energistyrelsen på et nyt risikobaseret kontrolparadigme, som skal sikre, at flest mulige bygningsejere modtager korrekte energimærkninger. 


Fakta

  • Energimærkning af bygninger har to formål:
    • Den energimæssige tilstand viser bygningens beregnede energiforbrug på energimærkningsskalaen. Karaktererne på energimærkningsskalaen går fra A2020 til G. Energimærket er derfor en form for varedeklaration, der gør det muligt at sammenligne forskellige bygninger, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
    • Besparelsesforslagene giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på energiregningen.
  • Der blev i 2018 gennemført 60.320 energimærkninger, så der nu er mere end 560.000 gyldige energimærkninger i energimærkningsdatabasen.
  • Energistyrelsen udtrækker hvert år en andel af de indberettede energimærkninger til en ekstern markkontrol, hvor en energikonsulent, der er godkendt til arbejdet, gennemgår bygningen og registrerer afvigelser. For 2018 er der udført 121 markkontroller for eksisterende byggeri og 38 kontroller for nybyggeri.


Kontakt

Kontorchef Jakob Karlshøj, mobil: 25 11 62 55, e-mail: jbka@ens.dk

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark