Gå til indhold
Foto: Energistyrelsen.
Foto: Energistyrelsen.

Pressemeddelelse -

Energistyrelsen deltager i stor kampagne for FN’s verdensmål

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er rammen for ny kampagne, som i løbet af sommeren besøger 48 danske byer. Energistyrelsen er med på turen rundt i landet.

Startskuddet lyder i dag til Danmarks største kampagne for FN’s verdensmål ”Danmark for målene”. Der er tale om en kampagne, som i løbet af sommeren vil besøge 48 danske byer for at sætte fokus på FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Energistyrelsen er temapartner og vil på de 48 temadage, som handler om bæredygtig energi i by og bolig, have en stand, hvor besøgende kan få gode råd om grøn energi og energibesparelser i hjemmet.

”Verdensmålene er en vigtig ramme for bæredygtig udvikling, og derfor er det oplagt for Energistyrelsen at bakke op om “Danmark for målene”. Samtidig har vi i styrelsen masser af viden og erfaring med bæredygtig energi og energibesparelser i hjemmet, som vi gerne vil dele med danskerne,” siger direktør Kristoffer Böttzauw, Energistyrelsen.

Fakta om ”Danmark for Målene”

Danmark for Målene er en kampagne, som starter i år og vil løbe frem til 2030. Målet er at udbrede kendskabet til FN’s verdensmål ved at involvere kommuner, borgere, organisationer og virksomheder i et festligt arrangement rundt om i de danske byer.

Danmark for Målene er organiseret af Verdens Bedste Nyheder, Globalt Fokus og Global Public samt 48 danske kommuner. Det er et non-profit tiltag med et stort ønske om, at FN’s verdensmål bliver til virkelighed inden 2030.

Læs mere om ”Danmark for målene”.

Kontakt: 

Konstitueret kontorchef Hanne Lind Mortensen, tlf: 33 92 68 85, e-mail: hlm@ens.dk eller 

Fuldmægtig Line Kold, tlf: 33 92 68 96, e-mail: lkol@ens.dk

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark