Gå til indhold
Energistyrelsen godkender salget af DONG Energy’s olieforretning

Pressemeddelelse -

Energistyrelsen godkender salget af DONG Energy’s olieforretning

Energistyrelsen har i dag godkendt, at DONG Energy’s olieforretning overdrages til INEOS koncernen. Godkendelsen sker efter en grundig undersøgelse af køberens økonomiske styrke og tekniske formåen samt til at drive og udvikle DONG Energy’s olieforretning.

INEOS er en britisk-schweizisk koncern, som hovedsageligt er aktiv inden for kemikalieproduktion. Selskabet har i de senere år også foretaget betydelige investeringer i olie- og gassektoren.

Energistyrelsens afgørelse indeholder flere vilkår, herunder at de økonomiske forpligtelser, der ligger i tilladelserne, bliver understøttet af en garanti fra INEOS Holdings AG. Derudover er det et vilkår, at sælgeren DONG Energy A/S hæfter økonomisk for at fjerne eksisterende anlæg, såfremt det senere skulle vise sig, at INEOS ikke dækker udgifterne.

Energistyrelsens direktør Morten Bæk hilser INEOS velkommen på dansk område og udtaler: ”Det er glædeligt, at der nu er kommet en afklaring omkring DONG Energy’s olieforretning. INEOS har de nødvendige tekniske og økonomiske muskler til at kunne løfte DONGs forpligtelser i deres danske licenser. Jeg ser frem til at lære de nye ejere at kende og at høre om deres fremtidsvisioner for olie- og gasindvindingen i den danske del af Nordsøen.”

Faktaboks om INEOS koncernen

  • INEOS er en global opererende koncern
  • I 2016 havde koncernen en omsætning på 40 milliarder USD
  • Koncernen beskæftiger 18.600 personer
  • Produktion på 8 millioner tønder (boe) olie og gas

Kontaktinfo

Pressechef Ture Falbe-Hansen; Tlf. +45 2513 7846; Email: tfh@ens.dk

Kontorchef Trine Mønsted; Tlf. 45 2618 0292; Email: tsm@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark