Gå til indhold
Tyra Vest platform. Udlånt af Mærsk Olie og Gas A/S.
Tyra Vest platform. Udlånt af Mærsk Olie og Gas A/S.

Pressemeddelelse -

Energistyrelsen godkender salget af Mærsk Olie og Gas A/S

Energistyrelsen har den 28. februar godkendt, at Mærsk Olie og Gas A/S overdrages til Total SA. Godkendelsen sker efter en undersøgelse af køberens økonomiske styrke og tekniske formåen samt evne til at drive og udvikle Eneretsbevillingen.

Energistyrelsens godkendelse indeholder flere vilkår, herunder at de økonomiske forpligtelser, der ligger i tilladelserne (eneretsbevillingen, 8/06 område B, og Tyra gasrørledning), bliver understøttet af en moderselskabsgaranti fra Total SA. Der er også fastsat vilkår om, at Energistyrelsen skal orienteres om eventuelle fremtidige ændringer i den samarbejdsaftale, som regulerer samarbejdet i DUC (Total, Shell, Chevron og Nordsøfonden). Derudover er det et vilkår, at A.P. Møller – Mærsk A/S hæfter subsidiært økonomisk for at fjerne eksisterende anlæg, såfremt det senere skulle vise sig, at Total SA ikke er i stand til at dække udgifterne.

Regeringen opfordrer samtidig Total til i den kommende tid at indgå i en dialog med Energistyrelsen om en modernisering af eneretsbevillingen, så den på flest mulige punkter overgår til de almindelige vilkår for licenser i Nordsøen (modelvilkårene).

Energistyrelsens direktør Morten Bæk hilser Total velkommen på dansk område og udtaler: ”Det er glædeligt, at der nu er kommet en ny, stærk aktør ind i Nordsøen, som ser et langsigtet potentiale i udviklingen af området. Total har de nødvendige tekniske og økonomiske muskler til at kunne løfte Mærsks forpligtelser på dansk område. Jeg ser frem til at lære de nye ejere at kende og at høre om deres fremtidsvisioner for olie- og gasindvindingen i den danske del af Nordsøen.”

A.P. Møller – Mærsk A/S offentliggjorde den 21. august 2017 beslutningen om at sælge Mærsk Olie og Gas A/S til Total SA for 7,45 mia. USD. Ifølge undergrundsloven skal en sådan indirekte overdragelse af en tilladelse til kulbrinteindvinding godkendes af energi-, forsynings- og klimaministeren. Ansvaret for sagsbehandlingen af godkendelsen er delegeret til Energistyrelsen, der bl.a. vurderer køberens tekniske og finansielle kapacitet i forbindelse med godkendelsen af overdragelsen.

Fakta om Total:

  • Total S.A. er en global energikoncern, og selskabet er verdens fjerdestørste olie- og gasselskab.
  • I 2016 havde Total koncernen en omsætning på ca. 150 milliarder USD, og koncernen beskæftiger ca. 98.000 personer og har aktiviteter i over 130 lande.
  • I 2016 producerede Total i gennemsnit ca. 2,5 millioner tønder olie og gas om dagen på verdensplan.

Kontakt:

Pressechef Ture Falbe-Hansen; Tlf. +45 2513 7846; e-mail: tfh@ens.dk

Kontorchef Trine Mønsted; Tlf. 45 2618 0292; e-mail: tsm@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark