Gå til indhold
Foto: Tyra West.
Foto: Tyra West.

Pressemeddelelse -

Energistyrelsen godkender salget af Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V.

Energistyrelsen har godkendt, at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V.s andele af aktiverne i den danske del af Nordsøen kan overdrages til Altinex AS, som er et selskab i den norske oliekoncern Noreco. Godkendelsen sker efter en undersøgelse af Norecos økonomiske styrke og tekniske formåen.

Energistyrelsen har i dag truffet afgørelse om indirekte overdragelse af Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V.s andele i den danske del af Nordsøen til Altinex AS, som er et selskab i den norske oliekoncern Noreco. De overdragede aktiver omfatter Shells andele af Eneretsbevillingen, tilladelse 8/06 område B og Tyra gasrørledningen.

Energistyrelsens godkendelse indeholder flere vilkår, herunder moderselskabsgarantier fra Noreco for de økonomiske forpligtelser, der ligger i tilladelserne 8/06 område B og Tyra gasrørledningen. Total garanterer fortsat 100 pct. for Eneretsbevillingen. Der er tillige stillet vilkår om, at Noreco-koncernen opskalerer organisationen med henblik på hensigtsmæssig forretningsdrift og nødvendig teknisk kapacitet i DUC. Endelig er der fastsat vilkår om, at Shell hæfter subsidiært økonomisk for at fjerne eksisterende anlæg, såfremt det senere skulle vise sig, at Noreco ikke er i stand til at dække udgifterne.

Set i lyset af den betydelige økonomiske forpligtelse, der ligger i DUC-samarbejdet, forventer Energistyrelsen løbende at føre et styrket tilsyn med den finansielle situation og den tekniske kapacitet i Noreco-koncernen.

Andele i DUC efter overdragelsen:

Efter overdragelsen vil ejerskabet af DUC se således ud: Nordsøfonden (20 pct.), Total (43,2 pct.) og Noreco (36,8 pct.).

Fakta om Noreco:

Selskabet Altinex (køber) er ejet af det børsnoterede olie- og gasselskab Norwegian Energy Company ASA, som er det øverste moderselskab i Noreco-koncernen. Selskabet blev etableret i 2005 i Norge, og blev i 2007 børsnoteret på børsen i Oslo (Oslo Stock Exchange). Selskabet ejes af en lang række (over 5.000) aktionærer, som primært er hjemmehørende i Europa og USA.

Kontakt:

Pressechef Ture Falbe-Hansen; Tlf. +45 2513 7846; e-mail: tfh@ens.dk

Kontorchef Trine Sannem Mønsted; Tlf. 45 2618 0292; e-mail: tsm@ens.dk

Related links

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark