Få vores nyheder på mail

Energistyrelsen har undersøgt om danske forbrugere betaler ekstra for at bruge mobilen i andre EU-lande

Pressemeddelelse   •   Nov 17, 2017 08:15 CET

Må et roamingabonnement med 12 timers tale og 12 GB data være dyrere end et tilsvarende abonnement uden roaming med 10 timer og 10 GB? Det mener Energistyrelsen, der fører tilsyn med reglerne, ikke.

Den 15. juni 2017 trådte nye EU-regler i kraft, som betyder, at det ikke må koste ekstra at bruge mobilen i andre EU-lande, såkaldt roaming. Energistyrelsen har undersøgt, om teleselskaberne overholder den nye regel.

Betaler man reelt ekstra for roaming, hvis samme mobilselskab har to næsten éns abonnementer, hvor det ene er dyrere og indeholder roaming, mens det andet er billigere og ikke gør? Altså, hvor ens skal de to abonnementer være for, at det er roamingdelen, som der reelt betales ekstra for og ikke en mindre forskel i tale- og datamængden?

Et pejlemærke i Energistyrelsens undersøgelse har været, at hvis der kun er 20 pct. forskel på to abonnementer i mængden af tale og data, så kunne der være tale om næsten ens abonnementer, der reelt henvender sig til samme kundegruppe. For hvis en forbruger ikke er tilfreds med et abonnement med 10 GB data, vil han eller hun typisk gå efter et abonnement med fx 15 GB eller mere, fremfor at vælge at betale ekstra for at få 2 GB data mere i et abonnement - dvs. med 12 GB data.

På den måde kan teleselskaberne komme på kant med de nye regler. For hvis en kunde betaler mere for abonnementet med 12 GB data, fordi det i modsætning til et tilsvarende abonnement med 10 GB data giver mulighed for roaming, er dette i strid med de nye EU-regler. Forbrugeren betaler i det tilfælde mere for at kunne roame, vurderer Energistyrelsen, der har ansvaret for at føre tilsyn med overholdelsen af reglerne.

Godt samarbejde med teleselskaberne om de nye regler

Efter indførelsen af de nye regler om roaming i EU, har Energistyrelsen gennemført tilsyn med priserne og indholdet for abonnementer med og uden roaming hos 20 teleselskaber. I 8 tilfælde har tilsynet givet anledning til, at styrelsen har sendt selskabet et tilsynsbrev, hvor selskabet er blevet bedt om at forklare, hvordan selskabet mente, at det levede op til de nye regler. Dette har givet anledning til, at nogle af selskaberne har ændret deres abonnementer – eller at styrelsen har lukket sagen på baggrund af selskabets forklaring.

I tre tilfælde har styrelsen sendt et udkast til afgørelse, hvor styrelsen har tilkendegivet, at det pågældende selskab havde et eller flere abonnementer, der var i strid med EU-reglerne. To af selskaberne har på den baggrund ændret abonnementerne. I et enkelt tilfælde har styrelsen måttet træffe afgørelse om, at det pågældende selskab opkrævede en ulovlig pris for et roamingabonnement. Efterfølgende har også dette selskab bragt sine abonnementer i overensstemmelse med reglerne.

”Vi synes, vi har haft et godt samarbejde med teleselskaberne i forbindelse med indførelsen af de nye regler om roaming”, udtaler Jakob Juul, kontorchef i Energistyrelsen. ”Der er tale om nye, og lidt indviklede regler, og selskaberne kendte ikke styrelsens fortolkning af de nye regler den 15. juni. Vi sætter pris på, at vi gennem en god og tæt dialog med selskaberne har opnået en gensidig forståelse, således at udbuddet af abonnementer med roaming er i overensstemmelse med reglerne”.

Energistyrelsen blander sig generelt ikke i selskabets prissætning, da der er fri prisdannelse på markedet for slutkunder. Det er kun, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt kunderne betaler ekstra for roaming, at Energistyrelsen kan blande sig. Typisk blander Energistyrelsen sig heller ikke, hvis abonnementer med og uden roaming afviger så meget fra hinanden i mængden af tale og data, at der ikke er tale om sammenlignelige abonnementer.

Energistyrelsen vil i starten af det nye år gennemføre et nyt tilsyn, hvor tilfældigt udvalgte teleselskabers udbud af abonnementer vil blive undersøgt.

Kontakt: Tore K. Christensen, Energistyrelsens center for tele, tlf.: 33 92 7598, e-mail: tkc@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.