Få vores nyheder på mail

Energistyrelsen hjælper Egypten på rejsen mod en grønnere fremtid

Pressemeddelelse   •   Mar 13, 2019 11:24 CET

Illustration: Energistyrelsen.

Egypten bliver partnerland nummer 15 i Energistyrelsens række af bilaterale samarbejder. Samarbejdet vil fokusere på at sikre mere vedvarende energi i det egyptiske energisystem, og skal hjælpe Egypten med at nå sin målsætning om at øge andelen af vedvarende energi i elforbruget fra 9 % til 43 % inden 2035.

Med en befolkning på ca. 100 millioner mennesker og en årlig befolkningsvækst på 2,5 procent, er fokus på energi afgørende for at sikre forsyningssikkerhed og udvikling i Egypten. Landets mål er eksempelvis at øge andelen af vedvarende energi i elsektoren til 43 % i 2035 fra de nuværende 9 %. Egypten vil desuden også mindske sit klimaaftryk ved at reducere brugen af fossile brændstoffer i el-produktionen til 49 % i 2030. I dag er mere end 90 % af den egyptiske el-produktion baseret på fossile brændsler.

Det nye energiprogram med Egypten, som finansieres af Udenrigsministeriet, har til formål at fremme samarbejdet mellem de to landes regeringer og myndigheder ved at gøre relevant dansk erfaring tilgængelig i egyptisk sammenhæng. Det sker over tre år og i et tæt samarbejde med Udenrigsministeriet og ambassaden i Kairo.

De danske partnerskabsprogrammer er baseret på en reel efterspørgsel fra partnerlandet, og udgangspunktet er et tæt myndighedssamarbejde, som har mulighed for at styrke rammebetingelserne for en grøn omstilling.

”Energistyrelsen har store forventninger til, at samarbejdet med de egyptiske myndigheder forøger efterspørgslen efter dansk energividen og -teknologi - også til gavn for danske virksomheder” udtaler vicedirektør i Energistyrelsen, Martin Hansen.

Energistyrelsen vil yde teknisk bistand i henhold til et fælles arbejdsprogram, der nærmere aftales med lokale samarbejdspartnere, støttet af en aktiv inddragelse af den danske ambassade. I forbindelse med samarbejdet vil en vækstrådgiver blive udstationeret på den danske ambassade i Kairo for at yde teknisk bistand på udvalgte områder.

”Fra dansk side er vi opsatte på at styrke og udvide vores langsigtede samarbejde med Egypten og bygge videre på tidligere erfaringer med tæt kontakt på energiområdet. Et styrket myndighedssamarbejde på energi og det at placere en vækstrådgiver på ambassaden i Kairo er en win-win for begge lande, da det matcher danske kernekompetencer og egyptiske udviklingsprioriteter" siger Danmarks ambassadør i Kairo, Tomas Anker Christensen

Læs mere om Energistyrelsens landesamarbejder på Energistyrelsens hjemmeside.

Fakta

  • Energistyrelsens Center for Global Rådgivning støtter en række vækstlande med deres grønne omstilling af energisektoren. Danmark har - med 40 års erfaring og ambitiøse politiske mål for vedvarende energi - meget at byde på. I 2017 var mere end 43 % af det danske elforbrug baseret på vind samtidig med, at forsyningssikkerheden fortsat er blandt de mest pålidelige i verden.
  • Energistyrelsen opererer allerede i partnerskab med energimyndigheder i 14 lande i et tæt samarbejde med Udenrigsministeriet. Formålet er at imødekomme den globale efterspørgsel efter bæredygtige løsninger på vækstmarkeder, som også fremmer investeringsmuligheder for den private sektor.
  • Energistyrelsen har partnerskaber med Syd Korea, Vietnam, Kina, Indonesien, Indien, Tyrkiet, Ukraine, Egypten, Etiopien, Sydafrika, Mexico, USA, Storbritannien, Tyskland og Holland. Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside
  • Samarbejdet med Egypten løber fra 2019 til 2022 og er finansieret via Udenrigsministeriet.

Kontakt

Specialkonsulent, Steffen Nielsen, 33 92 66 96, srn@ens.dk

Fuldmægtig, Niels Bisgaard Pedersen, 23 39 36 66, nbp@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.