Få vores nyheder på mail

Energistyrelsen holder auktion over frekvenstilladelse i 450 MHz-frekvensbåndet

Pressemeddelelse   •   Maj 22, 2020 09:25 CEST

Billede: Colourbox

Energistyrelsen holder den 23. juni mellem kl. 10 og 14 auktion over en tilladelse i 450 MHz-frekvensbåndet. Frekvensauktionen gennemføres ved brug af Bruun Rasmussen Kunstauktioners internetbaserede auktionssystem.

Der udbydes én tilladelse i auktionen, og der er ikke fastsat særlige krav i tilladelsen om udbud af teknologi, tjenester eller dækningskrav. Der er dog tilknyttet frekvenstekniske vilkår og et brugskrav, der skal sikre, at frekvenserne anvendes effektivt, og at vinderen af den landsdækkende tilladelse tager frekvenserne i brug i hele landet.

Da der er tale om én tilladelse, har Energistyrelsen valgt et meget enkelt, nemt og velafprøvet auktionssystem, så frekvenstilladelsen kan blive tildelt på en hurtig og effektiv måde til det selskab, som vurderer at kunne få størst nytte og indtjening af at få adgang til tilladelsen.

Tilladelsen træder i kraft den 24. januar 2022 og udløber den 31. december 2037.

Frekvenserne er blandt andet velegnede til udbud af Internet of Things-tjenester samt Machine to Machine-kommunikation og trådløst bredbånd, dog med begrænset kapacitet (begrænsede hastigheder) på grund af den begrænsede frekvensmængde, der er til rådighed.

Tilmelding til auktionen kan indgives til Energistyrelsen den 9. juni 2020.

Hele auktionsmaterialet kan findes her på Energistyrelsens hjemmeside under fanen ”Auktion over 450 MHz-frekvensbåndet”.

Selve auktionen vil kunne findes på Bruun Rasmussens hjemmeside kort før auktionen. 

Kontakt

Fuldmægtig Solveig Nisbeth Henriksen, sohe@ens.dk, 33 92 67 61

Specialkonsulent Henriette Stang Meulengracht, hsm@ens.dk, 33 92 75 68

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.