Få vores nyheder på mail

Energistyrelsen indgår aftale med amerikanske Pittsburgh om fjernvarme og energiplanlægning

Pressemeddelelse   •   Mar 21, 2018 07:19 CET

Samarbejdet vil skabe en bæredygtig energi "køreplan" for Pittsburgh, der skal bidrage til at bringe byen tættere på målet om at reducere byens CO2-udledning med 50 procent i 2030, samt at have en 100 procent grøn elforsyning i 2030.

Den danske ambassadør i USA, Lars Gert Lose, underskrev i aftes dansk tid en aftale med Pittsburghs borgmester Bill Peduto om et energisamarbejde. Som en del af samarbejdet vil Energistyrelsen dele danske erfaringer med energiplanlægning og fjernvarme med Pittsburgh, der ligger i delstaten Pennsylvania.

Især fjernvarme har byens interesse, da der allerede findes flere mindre fjernvarmenet i byen, og der er et ønske om at udforske mulighederne for at udbrede fjernvarme i større dele af byen.

"Pittsburgh er allerede i gang med at skabe moderne energisystemer," udtaler borgmesteren i Pittsburgh, Bil Peduto.

"Ved at samarbejde med Danmark kan vi kombinere deres internationale succes med vores egen indenlandske ekspertise og etablere en mere bæredygtig energipolitik, der hjælper med at reducere vores CO2-fodaftryk. Sammen vil vi vise at energi -og klimaplanlægning kan give en win-win for både klimaet og økonomien."

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af offentlige og private aktører fra både bystyret og fra delstatsniveau, forsyningsselskaber, lokale universiteter og NGO’er. Arbejdsgruppen skal udforske, hvordan fjernvarme kan bringe Pittsburgh tættere på byens ambitiøse energi- og klimamål. Arbejdsgruppen ledes i samarbejde mellem Energistyrelsen og det lokale universitet og vil afholde workshops og studieture til Danmark for at give deltagerne fra Pittsburgh en bedre forståelse af det regulatoriske og organisatoriske setup er i Danmark, samt se de tekniske løsninger, der kan bidrage til Pittsburgh bæredygtige energifremtid.

USA er et centralt marked for Danmark

USA er et af de centrale markeder for eksport af dansk energiteknologi og i 2016 eksporterede danske virksomheder for 4,4 mia. kroner til det amerikanske marked. Sidste år lancerede energi-, forsynings- og klimaministeren Lars Chr. Lilleholt (V), udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i dag en fælles eksportstrategi for energiområdet, der vil fordoble eksporten af energiteknologi fra 70 mia. kroner til 140 mia. kroner i 2030. I den forbindelse blev der igangsat en række nye tiltag, så danske energivirksomheder kan få endnu bedre fodfæste ude i verden. Det drejer sig eksempelvis om en ny ordning rettet mod Tyskland, Storbritannien og USA, hvor Energistyrelsen kan indgå samarbejder for at assistere myndigheder i de tre lande og bidrage med danske erfaringer. Erfaringerne kan hjælpe de lokale myndigheder til at nå deres energi- og klimamål hurtigere og mere effektivt og derved skabe nye eller større markeder for energiteknologi. 

Kontakt

Specialkonsulent Bo Riisgaard Pedersen, +45 41 15 11 36, brp@ens.dk


Fakta om Pittsburgh

  • Byen Pittsburgh har en målsætning om at 100 procent af byens elforsyning skal komme fra vedvarende energi, som vind og sol – og er dermed den første postindustrielle by i USA, der sigter på at drive sig selv med 100 procent ren energi.
  • Pittsburgh har ambitiøse drivhusgasmål og planlægger at reducere emissionerne med 20 procent i 2023 (basisår 2003), 50 procent i 2030 og 80 procent inden 2050.
  • Byen Pittsburgh har en befolkning på omkring 300.000 og har årlige drivhusgasemissioner på mere end 6,6 millioner tons CO2-eq.
  • Meget af Pittsburghs energi-, vand- og transportinfrastruktur blev bygget for 50-100 år siden og har i øjeblikket brug for betydelig reparation eller udskiftning. American Society of Civil Engineers anslår, at staten Pennsylvania derfor skal investere 80 milliarder dollars i ny infrastruktur – primært i de to store byer, Pittsburgh og Philadelphia.
  • Pittsburgh er kendt som "Steel City" pga. af den store stålindustri, der blev opbygget i løbet af forrige århundrede. I 1970-80'erne oplevede den amerikanske stålindustri dog en stor økonomisk nedgang. Men delvis på grund af tilstedeværelsen af lokale velhavende fonde har Pittsburgh formået at bevare mange af sine kulturelle og uddannelsesmæssige institutioner, hvor nye, positive trends udvikler sig, og i dag er virksomheder som Google, Apple, Facebook og Uber blandt de mange teknologifirmaer, der slår sig ned i Pittsburgh.
  • Området er hjemsted for 68 colleges og universiteter og regionen betragtes som et knudepunkt for energi- og miljødesign, bæredygtig energi og energiudvinding. Historisk set er det også her det moderne el-net baseret på vekselstrøm blev opfundet af George Westinghouse.

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.