Gå til indhold
Billede: Energistyrelsen
Billede: Energistyrelsen

Pressemeddelelse -

Energistyrelsen inviterer til teknisk briefing om Global Afrapportering 2021

Energistyrelsen har i dag offentliggjort Global afrapportering og inviterer samtidig til en præsentation af analysens hovedresultater mandag d. 3. maj kl. 12.00-13.00.


Energistyrelsen har i dag offentliggjort Global Afrapportering 2021, der har til formål at synliggøre Danmarks globale påvirkning af klimaet.

Energistyrelsen inviterer i den forbindelse pressen og andre interesserede til en teknisk briefing om rapporten, hvor der bliver mulighed for at få en præsentation af de nye hovedresultater og stille opklarende spørgsmål.

Frem til og med den 17. maj vil det som en del af den offentlige høring være muligt at afgive bemærkninger til den samlede rapport for Global Afrapportering 2021. Energistyrelsen inviterer til høringsmøde torsdag d. 6. maj kl. 13.00-14.00.

Det fremgår af Klimaloven, at der i forbindelse med den årlige klimastatus og -fremskrivning udarbejdes en global afrapportering, der skal synliggøre Danmarks globale påvirkning af klimaet. Rapporten skal både redegøre for ”negativ påvirkning eksempelvis i forhold til forbrug, men også positiv påvirkning, eksempelvis i forhold til konkrete bilaterale landesamarbejder, hvor Danmark bl.a. bidrager med at omstille landenes energisektor”.

Arrangementet foregår virtuelt – tilmelding påkrævet

Arrangementet foregår virtuelt via Skype kl. 12.00-13.00 mandag d. 3. maj. Interesserede bedes sende en mail til Ida Retoft på imret@ens.dk. Deltagelse er gratis.

Om Global Afrapportering 2021

  • Det fremgår af Klimaloven, at der i forbindelse med den årlige klimastatus og -fremskrivning udarbejdes en global afrapportering, der skal synliggøre Danmarks globale påvirkning af klimaet. Rapporten skal både redegøre for ”negativ påvirkning eksempelvis i forhold til forbrug, men også positiv påvirkning, eksempelvis i forhold til konkrete bilaterale landesamarbejder, hvor Danmark bl.a. bidrager med at omstille landenes energisektor”.

Kontakt

Chefkonsulent Ida Marie Retoft, imret@ens.dk, 33 92 68 12

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark