Gå til indhold
Energistyrelsen inviterer til teknisk gennemgang af Global Afrapportering 2022

Pressemeddelelse -

Energistyrelsen inviterer til teknisk gennemgang af Global Afrapportering 2022

Energistyrelsen offentliggør Global Afrapportering 2022 i morgen, fredag den 29. april og inviterer samtidig til en præsentation af analysens hovedresultater kl. 13.15.


Energistyrelsen offentliggør i morgen Global Afrapportering 2022, der har til formål at synliggøre Danmarks globale påvirkning af klimaet. Energistyrelsen inviterer i den forbindelse pressen og andre interesserede til en teknisk gennemgang af rapporten, hvor der bliver mulighed for at få en præsentation af de nye hovedresultater og stille opklarende spørgsmål.

Praktisk information

Arrangementet afholdes både fysisk kl. 13.15 – 15.00 i Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V – mødelokale UC1 - og virtuelt via Skype Business – tilmelding er påkrævet. Ønsker man at stille spørgsmål til gennemgangen anbefaler Energistyrelsen fysisk fremmøde.

Tilmelding til den tekniske gennemgang foregår ved at sende en mail med navn og organisation / tilhørsforhold til Ida Marie Retoft, e-mail: imret@ens.dk. Deltagelse er gratis. 

Høring frem til 20. maj

Det vil som en del af den offentlige høring af Global Afrapportering 2022 være muligt at afgive bemærkninger frem til fredag den 20. maj.

Energistyrelsen inviterer til et møde for interessenter den 12. maj kl. 9-12, hvor der vil være mulighed for at stille uddybende spørgsmål til materialet. Mødet den 12. maj vedrører både Global Afrapportering og Klimastatus og –fremskrivning.

Om Global Afrapportering 2022

Det fremgår af Klimaloven, at der i forbindelse med den årlige klimastatus og -fremskrivning udarbejdes en global afrapportering, der skal synliggøre Danmarks globale påvirkning af klimaet. Rapporten skal både redegøre for ”negativ påvirkning eksempelvis i forhold til forbrug, men også positiv påvirkning, eksempelvis i forhold til konkrete bilaterale landesamarbejder, hvor Danmark bl.a. bidrager med at omstille landenes energisektor”.


Emner


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark