Få vores nyheder på mail

Energistyrelsen lancerer nyt partnerskab sammen med Danske Byggecentre

Pressemeddelelse   •   Jan 11, 2016 23:35 CET

BedreBolig-ordningen kommer nu ud i landets mange byggecentre. Energistyrelsen og Brancheforeningen Danske Byggecentre vil give ansatte i byggecentrene øget viden om BedreBolig og energirenovering - til glæde for både håndværkere og boligejere.

Energistyrelsen og Danske Byggecentre har netop indgået en aftale om et BedreBolig-partnerskab og udviklet et undervisningsprogram, som klæder medarbejderne i byggecentrene endnu bedre på ift. energirenovering af boligen. Undervisningen er udviklet af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.

BedreBolig-partnerskabet skal være med til at sætte fokus på energirenovering og udbygge boligejernes kendskab til BedreBolig, samtidig med at byggecentrenes kompetencer øges og den i forvejen store viden om energirenovering udbygges.

- Der er et rigtig stort og vigtigt potentiale i energirenovering, så vi er enormt glade for at kunne tilbyde vores medlemmer det her partnerskab. Vores medlemmer skal ikke være BedreBolig-rådgivere, men de skal have viden om ordningen og være bindeled mellem boligejerne og rådgiverne - og på den måde bidrage til, at kunderne nemmere kommer i gang med deres renoveringsprojekter, siger Palle Thomsen, adm. direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre.

Mulighed for øget kendskab

Hos Energistyrelsen er man også glad for samarbejdet, fordi det er en mulighed for at øge boligejernes kendskab til BedreBolig og fordelene ved energirenovering.

- Vi er rigtig glade for det her samarbejde. Byggecentrene er et stort mødested for både gør-det-selv folk og håndværkere, og derfor er det vigtigt, at medarbejderne har opdateret viden om energiløsninger og kendskab til en central ordning som BedreBolig. Vores håb er, at byggecentrenes interesse i energirenovering vil motivere både håndværkerne og boligejere til at se de mange fordele ved energirenovering, siger kontorchef Henrik Andersen fra Energistyrelsen.

Undervisningsmateriale udarbejdet af videncenter

For at et byggecenter kan blive BedreBolig-partner, skal mindst en medarbejder i butikken have deltaget i det nye uddannelsesforløb, som Videncenter for Energibesparelser i Bygninger har udviklet. Undervisningen er tilrettelagt som et e-læringsforløb med 12 moduler og en afsluttende prøve.

- Vi har tidligere entreret med videncentret om at udvikle undervisningsmateriale, og det var en kæmpe succes. Det var det, fordi videncentret har en fantastisk stor viden om energirenovering, men også fordi de evner at formidle den viden på en meget pragmatisk måde, der er relevant for vores medlemmer, siger Palle Thomsen.

Yderligere information:

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk

Kontorchef i Energistyrelsen, Henrik Andersen, tlf. 40 13 37 40, hea@ens.dk

Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Vi er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.