Få vores nyheder på mail

Energistyrelsen medstifter af et ambitiøst analysearbejde for en grønnere energiforsyning i Kina

Pressemeddelelse   •   Dec 17, 2014 01:00 CET

Pressemeddelelse

Energistyrelsen har i dag været med til at lancere et omfattende samarbejdsprogram om scenarieanalyser af den kinesiske energiforsyning. Lanceringen fandt sted i den kinesiske hovedstad Beijing og programmet ”Maximising RE in the energy system as part of China's energy revolution” skal give de kinesiske politiske beslutningstagere bud på, hvordan Kina foretager en omfattende omstilling af den kinesiske energiforsyning – så grøn energi fortrænger den nuværende kulbaserede og forurenende forsyning.

Med i samarbejdet er den kinesiske tænketank for vedvarende energi, China National Renewable Energy Centre (CNREC) og den amerikanske energiforskningsinstitution, National Renewable Energy Laboratory (NREL), som sammen med Energistyrelsen nu skal arbejde med omfattende energianalyser og modelarbejde af fremtidens kinesiske energisystem frem mod 2050.

Det trilaterale samarbejde er finansieret af den britiske investeringsfond, Children’s Investment Fund Foundation (CIFF), som støtter programmet med over 16 millioner US dollars, svarende til omtrent 80 millioner kroner, over en fem-årig periode frem til 2019.

Ambitionen med det storstilede samarbejde er at levere indspil til de kinesiske beslutningsprocesser omkring den 13. kinesiske fem-årsplan så mål og strategier i planerne bygger på omfattende energianalyser og modelarbejde af den kinesiske energiforsyning. Hensigten er, at analysearbejde i international topklasse skal levere et velfunderet beslutningsgrundlag i Kina.

Det storstilede analyseprogram tager afsæt fra den platform, som Energistyrelsen har bidraget til at opbygge med de kinesiske energimyndigheder blandt andet ved at levere ekspertbistand til langsigtet energiplanlægning i Kina. Energianalyser og modelarbejde efter dansk forbillede været et centralt element i det tætte samarbejde med det kinesiske center for vedvarende energi, CNREC. VE-centeret er opbygget som en tænketank for vedvarende energi i Kina med støtte fra det danske Renewable Energy Development (RED) program, som er et dansk finansieret program for vedvarende energi i Kina.

RED-programmet startede i 2009, og løber frem til udgangen af 2014 med det formål at overføre dansk viden og danske erfaringer om vedvarende energi og grøn omstilling af energiforsyningen til de kinesiske myndigheder. Energistyrelsen har siden 2012 bidraget til RED-programmet med ekspertbistand indenfor vedvarende energi blandt andet med analyser af det kinesiske energisystem, som viste, at den fremtidige kinesiske energiforsyning kan øge andelen af vedvarende energi op til 56 procent uden store meromkostninger. Resultaterne har vakt opsigt i den kinesiske centraladministration, og det tætte samarbejde mellem den danske Energistyrelse og det kinesiske VE-center har skabt den platform, der var nødvendig for at opskalere indsatsen med scenarieanalyser og tiltrække den finansiering, som sikrer et fortsat analysearbejde at høj international klasse.

Det nye trilaterale internationale analysearbejde styrker og videreudbygger samtidig det succesfulde samarbejde og gode forhold mellem danske og kinesiske energimyndigheder også efter afslutningen af det danske RED-program som har været omdrejningspunktet for det dansk-kinesiske energisamarbejde hidtil. Afslutningen på det succesfulde program finder sted netop i disse dage i Beijing med fejring og evaluering af programmets resultater hvori også Energistyrelsen deltager. RED-programmet har modtaget en meget positiv ekstern evaluering af samarbejdet med det kinesiske VE-center og den platform der er skabt gennem et tæt myndighedssamarbejde med direkte adgang til kinesiske beslutningstagere.

Læs mere om det dansk-kinesiske energisamarbejde på Energistyrelsens hjemmeside: http://www.ens.dk/en/policy/Global-cooperation/country-cooperation/china-meets-energy-tasks-inspired-danish-knowhow

Kontakt: Kontorchef Anton Beck, mobil: 29 62 39 96, email: anb@ens.dk eller Søren Mensal Kristensen, tlf: 33 92 66 71, email: smk@ens.dk

Yderligere information om det nye kinesiske 5-årsprogram (på engelsk), Det dansk-kinesiske samarbejde om klima, energi og bygninger

Anders Brix Thomsen
Fuldmægtig
Center for Global Rådgivning og Forhandling
Tlf.: 33 92 66 89
ABT@ens.dk

Anton Beck
Kontorchef
Center for Global Rådgivning og Forhandling
Tlf.: 29 62 39 96
anb@ens.dk