Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Energistyrelsen modtager delegation fra Ukraine i dag

OECD har inviteret beslutningstagere fra Ukraine til Energistyrelsen for at drøfte Danmarks erfaringer indenfor vedvarende energi og energieffektiviseringer. De vil høre om de danske erfaringer og diskutere udfordringer og muligheder i implementeringen af reformprocesser med fokus på vedvarende energi og energieffektivisering.

 12 repræsentanter fra den ukrainske energiadministration samles i dag i Energistyrelsen som led i den tredje fase af OECD-projektet “Sector Competitiveness Strategy for Ukraine”. OECD startedeprojektet i 2009 for at støtte den ukrainske regerings tilrettelægning af reformer, som skal udfolde landets økonomiske potentiale i udvalgte sektorer. Projektet faciliteres af et koordinationsråd, som ledes af ministeren for økonomisk udvikling og handel i Ukraine. 

Besøget har 4 vigtige hovedområder:

  • Præsentation af den danske energimodel, herunder vedvarende energi og energieffektiviseringer som best practice-eksempel
  • Udvikling af Ukraines kompetencer indenfor know-how og beslutningsprocesser
  • Styrkelse af de institutionelle kompetencer som led i en reform proces i Ukraine
  • Drøftelse af vigtigheden af en dialog mellem den private og den offentlige sektor i reform arbejdet.

Det tre dage lange besøg vil bl.a. fungere som en platform for videndeling og erfaringsudveksling mellem deltagerne fra OECD, Ukraine og danske myndigheder. Energistyrelsen vil bl.a. sætte fokus på danske erfaringer på vedvarende energi og bygningseffektivisering. Under besøget vil den ukrainske delegation besøge Borup Varmeværk, DTI´s Green Lab for Energy Efficient Buldings samt Schneider Electric´s ESCO-projekt i Ballerup. Besøget indgår i øvrigt i det bredere energisamarbejde, som er under etablering mellem Danmark og Ukraine.

Pressemeddelelse: Energistyrelsen skal hjælpe Ukraine til mere effektivt energisystem, Energistyrelsens globale samarbejde

Anton Beck
Kontorchef
Center for Global Rådgivning og Forhandling
Tlf.: 29 62 39 96
anb@ens.dk

Emner


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Laura Andersen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 09 06

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark