Gå til indhold
Energistyrelsen og MOIT lancerer ’Vietnam Energy Outlook Report 2017’

Pressemeddelelse -

Energistyrelsen og MOIT lancerer ’Vietnam Energy Outlook Report 2017’

OPDATERET D. 26. SEPTEMBER

Thomas Egebo, departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, og Hoang Quoc Vuong, viceminister i Ministeriet for Industri og Handel (MOIT) i Vietnam, underskriver i dag aftalen for Energipartnerskabsprogrammet mellem Vietnam og Danmark. Med underskrivelsen markeres begyndelsen på et nyt 3-årigt tæt samarbejde mellem Energistyrelsen og Ministeriet for Industri og Handel. Samarbejdet har et samlet budget på 21,6 mio. DKK.

I dag blev den vietnamesiske Energy Outlook Report (EOR) 2017 offentliggjort ved en begivenhed, hvor MOIT’s viceminister deltog sammen med en bred vifte af interessenter. Den vietnamesiske Energy Outlook Report 2017, som er den første af sin art, indeholder alternativer til den fremtidige udvikling af energiområdet i Vietnam og identificerer muligheder for en lavere udledning af CO2 i fremtiden. Rapporten er udarbejdet i fællesskab mellem det vietnamesiske MOIT og Energistyrelsen med bistand fra bl.a. den danske konsulentvirksomhed EA Energianalyse.

Rapportens analyser viser, at Vietnams reduktionsforpligtelser jf. Paris-aftalen, der indeholder en betinget målsætning om reduktion af udledningen af drivhusgasser med 25 %, kan opnås ved at styrke energieffektiviteten og udnytte vedvarende energikilder.

Vindkraftpotentiale på 144 GW skal indfri Vietnams målsætning

Det nationale langsigtede tekniske potentiale for vindkraft i Vietnam er estimeret til 144 GW. Dermed kommer vindkraft til at spille en meget vigtig rolle i at opnå målet på 43 % VE i elproduktionen i 2050 som angivet i Vietnams VE strategi. Analysen indikerer også, at dette kan opnås med små ekstra omkostninger, idet forskellen på den annuiserede totale systemomkostning set i forhold til business-as-usual er under 6 % i 2050.

På baggrund af analysen anbefaler EOR, at Vietnam forbedrer den juridiske ramme for udvikling af vedvarende energi, udvikler en tilsvarende passende politik for eltariffer samt sikrer retfærdige konkurrenceforhold for at tiltrække indenlandske og udenlandske private investorer indenfor elproduktion. Det anbefales især, at der udarbejdes udbudsmodel for vedvarende energi, og at den nuværende tilskudsmodel løbende evalueres for at sikre et passende niveau af støtte i forhold til at nå udviklingsmålene for vedvarende energi med lavest mulige omkostninger.

Langtidsrådgiver fra Energistyrelsen bliver udstationeret hos MOIT

Som et nyt initiativ i samarbejdet vil en langtidsrådgiver fra Energistyrelsen være udstationeret direkte hos MOIT for at støtte arbejdet med langsigtet energiplanlægning. Samarbejdet skal støtte Vietnam i langsigtet planlægning af overgangen til et mere grønt og bæredygtigt energisystem med særligt fokus på elsystemet, integration af vedvarende energi i samme og på forbedring af energieffektiviteten i den industrielle sektor.

Fremadrettet vil Energistyrelsen løfte energimodelarbejdet i Vietnam ved at udnytte Energistyrelens succesfulde erfaringer fra samarbejdet med andre partnerlande som Kina, Mexico og Indonesien. I Kina har den internationale børnefond – Children Investment Fund Foundation (CIFF) – støttet med 85 mio. kr. det dansk-initierede initiativ med modellering af integration af vedvarende energi i det kinesiske elsystem. Energistyrelsen er allerede i tæt dialog med CIFF omkring mulighederne for tilsvarende at understøtte udviklingen af det vietnamesiske energisystem yderligere blandt andet ved at styrke modelleringen af den positive indvirkning vedvarende energi har på forsyningssikkerheden.

Kontakt

Fuldmægtig / Landekoordinator for Vietnam Jacob Høgh, Energistyrelsen, +45 3392 6720, jac@ens.dk

Materiale

Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder