Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Energistyrelsen skal hjælpe Ukraine til mere effektivt energisystem

Pressemeddelelse:

Teknisk og faglig bistand fra Energistyrelsen til opbygning af et helt nyt ukrainsk-dansk Energicen-ter i Kiev skal de næste 3 år hjælpe Ukraine til at reformere deres energipolitik. Chefkonsulent i Energistyrelsen får ledende rolle i samarbejdet.

Energistyrelsen har indgået en rammeaftale med Udenrigsministeriet om levering af teknisk og faglig bistand fra 2015 - 2018 til Ukrainsk-Dansk Energicenter (UDEC), som etableres i Kiev.

Det treårige projekt er finansieret af Udenrigsministeriets Naboskabsprogram og tager udgangspunkt i en samarbejdsaftale mellem Udenrigsministeriet og det ukrainske Energi- og kulindustriministerium, der blev indgået i december 2014.

Energistyrelsen har omfattende ekspertise i sikker og omkostningseffektiv energiforsyning og energieffektivisering og bidrager under UDEC med teknisk og faglig bistand til Ukraines landsigtede energiplanlægning og energipolitik.

Chefkonsulent i Energistyrelsen udstationeres i Kiev

Det ukrainske Energi- og kulindustriministerium etablerer de fysiske rammer for UDEC og udpeger en leder af UDEC og en teknisk koordinator. Energistyrelsen udstationerer en chefrådgiver til UDEC pr. 1. maj 2015.

Chefrådgiveren er netop udpeget og er Energistyrelsens chefkonsulent Anders Højgaard Kristensen. Anders har betydelig erfaring indenfor langsigtet energiplanlægning og energipolitik, og han har solid erfaring med opgaver i Østeuropa.

Første mission til Kiev i marts

Det konkrete samarbejde under UDEC vil blive indledt med en tre måneders planlægningsfase sammen med ukrainske energi- og miljømyndigheder, som vil resultere i et konkret arbejdsprogram for aktiviteterne under UDEC. Allerede i den sidste uge af marts måned planlægger Energistyrelsen at gennemføre den første mission til Kiev og UDEC.

Der nedsættes en styregruppe for UDEC med det ukrainske Energi- og kulindustriministerium som formand, Udenrigsministeriet som næstformand og ukrainske ressortministerier samt Energistyrelsen som medlemmer.

Som led i det nye samarbejde vil Energistyrelsen allerede i april modtage en delegation fra OECD og Ukraine om energieffektivisering i bygninger og vedvarende energi.

Det nye energisamarbejde med Ukraine vil styrke grundlaget for Ukraines reform af deres energipolitik og styrke samarbejdet mellem Ukraine og Danmark.

 

Energistyrelsens globale samarbejde

Anton Beck
Kontorchef
Center for Global Rådgivning og Forhandling
Tlf.: 29 62 39 96
anb@ens.dk
 

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk

Emner


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Laura Andersen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 09 06

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark