Få vores nyheder på mail

Energistyrelsen starter internationale grøn vækst-samarbejder

Pressemeddelelse   •   Mar 24, 2017 09:25 CET

Energistyrelsen skal hjælpe myndigheder i USA, Storbritannien og Tyskland med danske regulerings- og myndighedserfaringer omkring fjernvarme, offshore vind og energieffektivitet.

Som opfølgning på regeringens nye eksportstrategi, der blev lanceret den 22. marts 2017, forstærker Energistyrelsen myndighedssamarbejdet med de tre største eksportmarkeder for energiteknologi, - USA, Storbritannien og Tyskland.

Som et element i eksportstrategien vil eksperter fra Energistyrelsen nu dele erfaringer med udenlandske kollegaer om dansk energiregulering og danske løsninger med grøn og effektiv omstilling af energisektoren. Dialogen og videndelingen med myndighederne skaber øget synlighed om den danske tilgang og teknologiske løsninger, som kan skabe kommercielle kontakter og muligheder for de danske virksomheder.

Nationalt og regionalt fokus på myndigheder og virksomheder

Energistyrelsens nye samarbejde vil fokusere både på nationale og føderale myndigheder samt på udvalgte delstater og bystyrer. I Tyskland vil indsatsen særligt rette sig mod samarbejde inden for fjernvarme, samproduktion af el og varme samt energieffektivitet. Samarbejdet vil søge at engagere myndigheder både på føderalt niveau og i udvalgte delstater.

Den sydtyske delstat Baden Württemberg vil for eksempel gerne have mere vedvarende energi til at erstatte atomkraft og ønsker samtidig, at de store tyske industrier bliver mere energieffektive. Her kan både danske reguleringserfaringer og energieffektive, grønne danske teknologier og være en del af løsningen.

I Storbritannien vil samarbejdet også fokusere på fjernvarme. Både i England, men især også Skotland, som netop i disse år arbejder på at udbrede fjernvarme til at opvarme de britiske boliger. I dag er det under 2 procent af boligerne, der får deres varme fra en fjernvarmeforsyning, og derfor kigger briterne til de danske løsninger og erfaringer, som forsyner hele 64 procent af de danske husstande med fjernvarme.

I USA er der et hastigt voksende fokus og marked for vindmøller på hav. Danmark er verdensførende på havvindsområdet, og både Energistyrelsen og danske virksomheder oplever en stor efterspørgsel efter viden, erfaringer og løsninger, der kan spille ind i det nordamerikanske marked for havvindmøller.

Tæt samarbejde med branchen og ambassaderne

Indsatsen og samarbejdet med de tre lande sker på baggrund af et tæt samarbejde mellem Energistyrelsen, Eksportrådet, ambassaderne i de tre lande og danske energibrancheorganisationer.

Det daglige arbejde varetages af en eksportenhed med eksperter fra Energistyrelsen og en energipolitisk rådgiver i ambassadernes handelsafdelinger, der samarbejder med brancheorganisationer, relevante aktører og netværk i Danmark og udlandet.

Læs mere om baggrunden, konceptet og indsatsområderne for eksportordningens samarbejde med USA, Storbritannien og Tyskland i Energistyrelsens publikation om eksportordningen.

Kontakt:

Specialkonsulent Bo Riisgaard Pedersen, Energistyrelsen, mobil: +45 41 15 11 36, e-mail: brp@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk

 

Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 360 personer beskæftiget i Energistyrelsen.