Få vores nyheder på mail

Energistyrelsen trækker Plentis tilladelse om roamingtillæg tilbage

Pressemeddelelse   •   Dec 04, 2017 10:07 CET

Energistyrelsen har vurderet, at Plenti på baggrund af væsentlige ændringer i selskabets engrosomkostninger ikke længere opfylder de særlige og ekstraordinære omstændigheder, der kan begrunde en tilladelse til at anvende et roamingtillæg over for selskabets kunder. Tilladelsen til at opkræve roamingtillæg trækkes tilbage pr. 4. december 2017.

Siden den 15. juni 2017 har teleselskaber som udgangspunkt ikke længere lovligt kunnet opkræve ekstra betaling for roaming i EU, og forbrugerne skal som udgangspunkt betale den samme pris for at bruge mobiltelefonen i de øvrige EU-lande, som de gør derhjemme.

Et teleselskab kan dog under særlige og ekstraordinære omstændigheder søge Energistyrelsen om tilladelse til at opkræve et tillæg for at få dækket et eventuelt tab på de roamingtjenester, som selskabets kunder bruger i andre EU-lande.

Energistyrelsen traf den 31. august 2017 afgørelse om at give Plenti tilladelse til at anvende et roamingtillæg overfor selskabets kunder.

Siden den 31. august 2017 er der sket ændringer i de økonomiske forudsætninger, der lå til grund for afgørelsen, herunder TDC Groups køb af ejerandelene i Plenti og senest flytningen af Plentis kunder til TDC’s net. Energistyrelsen har derfor vurderet, at de særlige og ekstraordinære økonomiske omstændigheder, der kunne begrunde en tilladelse, vil skulle vurderes igen.

TDC og Plenti har fremadrettet ikke et ønske om at anvende roamingtillæg, og ønsker ikke at indgive en opdateret ansøgning til fornyet vurdering. Energistyrelsen trækker derfor pr. 4. december 2017 Plentis tilladelse til at anvende roamingtillæg tilbage. 

Se Energistyrelsens brev til Plenti ApS og TDC A/S om afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelse til at anvende et tillæg på regulerede detailroamingtjenester.

Kontakt: Jakob Juul, Energistyrelsens center for teleforsyning, tlf: 3392 6846, e-mail: jhj@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.