Få vores nyheder på mail

Energistyrelsen udskyder frekvensauktion

Pressemeddelelse   •   Sep 24, 2018 09:55 CEST

Foto: Colourbox.

Energistyrelsen har besluttet at udskyde den planlagte auktion for de tre frekvensbånd 700 MHz, 900 MHz og 2300 MHz indtil videre.

Frekvensauktionen var planlagt at skulle starte den 25. september 2018, og de tre mobilselskaber,Hi3G, TDC og TT-Netværket, havde kvalificeret sig til at deltage i auktionen.

Efter planen skal de nye frekvenstilladelser træde i kraft i 2019 og 2020.

Udskydelsen skyldes uforudsete forhold, som Energistyrelsen ikke kan kommentere yderligere på nuværende tidspunkt.

Læs mere om 700 MHz, 900 MHz og 2300 MHz auktionen.

Kontakt

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.