Få vores nyheder på mail

Energistyrelsen vil teste nye rammer for grøn nytænkning

Pressemeddelelse   •   Jun 26, 2020 06:00 CEST

Billede: Colourbox

Energistyrelsen åbner nu for, at virksomheder kan teste nye, innovative forretningsmodeller eller ny teknologi, som hidtil er stødt på barrierer i den gældende energi- og forsyningslovgivning. Initiativet skal bidrage til at accelerere den grønne omstilling yderligere.

Den grønne omstilling af energisystemet omfatter ikke kun udvikling og anvendelse af ny teknologi, men også tilpasning af lovgivningen og de regulatoriske rammebetingelser.

Derfor tilbyder Energistyrelsen nu, at virksomhederne kan henvende sig og få vejledning og hurtig afklaring, hvis deres nye, innovative forretningsmodel eller energiteknologi er stødt på en barriere i den gældende energi- og forsyningsregulering. Energistyrelsen kan yderligere tildele en såkaldt regulatorisk testzone, som giver en ansøger fritagelse for en specifik lovgivning eller regulering i en afgrænset periode.

Vi har brug for nytænkning og innovation for, at vi kan nå 70 procents CO2-reduktion i 2030, og her spiller virksomhederne en nøglerolle. Med det her initiativ tager vi udgangspunkt i virksomhedernes hverdag for at sikre udviklingen af nye innovative løsninger, og at vi har en regulering, der er klar til at understøtte den grønne omstilling”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Initiativet er organiseret efter en one-stop-shop model, idet der er oprettet et særligt sekretariat i Energistyrelsen, hvor til alle henvendelser og ansøgninger skal rettes uanset den mere specifikke forankring af ansøgers løsningsmodel i ét af styrelsens fagcentre.

Sådan kommer du i betragtning

For at komme i betragtning til en testzone skal et projekt opfylde 10 kriterier, hvor der bl.a. lægges vægt på, at projektet gavner den grønne omstilling, er innovativt, endnu ikke tilbydes kommercielt, og at det kan gennemføres inden for en afgrænset tidsperiode.

Testzoneordningen har sit afsæt i den politiske energiaftale af 29. juni 2018, hvor det er besluttet at iværksætte en række initiativer, som skal fremme udviklingen af et smart og fleksibelt energisystem i Danmark.

Ambitionen er, at Danmark skal have det mest integrerede, markedsbaserede og fleksible energisystem i Europa med en effektiv udnyttelse af energien med en høj grad af sektorkobling og med en fortsat høj forsyningssikkerhed.

Læs mere om hvordan du anvender testzoneordningen på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt

Har du spørgsmål til testzoneordningen kan du kontakte Testzonesekretariatet på testzoner@ens.dk eller:

Specialkonsulent Hanne Lylov Nielsen tlf. 51 67 43 10
Fuldmægtig Susanne Wejp-Olsen tlf. 33 92 75 60
Specialkonsulent Jan Engelbreckt Bünger tlf. 33 92 75 89

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.