Gå til indhold
Foto: Esbjergværket - billede udlånt af Ørsted.
Foto: Esbjergværket - billede udlånt af Ørsted.

Pressemeddelelse -

Esbjergværkets blok 3 lukker 1. april 2023

Energistyrelsen giver tilladelse til, at Esbjergværkets kulfyrede blok 3 tages permanent ud af drift den 1. april 2023.

Energistyrelsen har givet Ørsted Bioenergy & Power A/S tilladelse til at tage Esbjergværkets kulfyrede blok 3 permanent ud af drift. Ørsted ansøgte den 28. november 2018 Energistyrelsen om tilladelse til at lukke Esbjergværkets blok 3 den 31. december 2022. Ørsted får dog først tilladelse til at tage værket permanent ud af drift den 1. april 2023. Dette gøres af hensyn til at sikre varmeforsyningen for borgerne i Esbjerg, Varde og Fanø Kommune i de kolde måneder. Skulle der komme en kold periode i april og maj 2023, vurderer Energistyrelsen, at der vil være kapacitet til at sikre varmeforsyningen.

Ørsted har i henhold til elforsyningsloven en såkaldt bevillingspligt for el- og varmeforsyningssikkerheden. Dermed har Ørsted også forsyningspligten for fjernvarmen i det berørte område.

Energistyrelsen har i afgørelsen lagt vægt på, at varmeforsyningsselskabet DIN Forsyning får rimelig tid til at etablere tilstrækkelig alternativ varmeproduktionskapacitet i varmeforsyningsområdet. Styrelsen har derfor ikke tilladt, at ESV3 tages permanent ud af drift før 1. april 2023, med mindre der forinden er etableret en tilstrækkelig varmeforsyning med alternativ kapacitet.

Kommunen har ansvaret for planlægning af varmeforsyningen

Det følger af varmeforsyningsloven, at kommunalbestyrelsen skal udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen. Dette skal ske i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter, ligesom kommunen skal sikre, at der udarbejdes projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

DIN Forsyning har oplyst, at man planlægger en alternativ varmeforsyning baseret på gaskedel, fliskedel, varmepumper samt elkedel. Det er Energistyrelsens vurdering, at en frist frem til 1. april 2023 giver DIN Forsyning rimelig tid til at etablere den alternative varmeforsyning.

Energistyrelsens tidligere udkast til afgørelse har været i høring den 20. juni og den 24. september 2019 hos de involverede parter, og de indkomne bemærkninger er indarbejdet i den endelige afgørelse.

Kontakt

Chefkonsulent Sigurd Lauge Pedersen, tlf. 33 92 68 21, e-mail: slp@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 2513 7846, e-mail: tfh@ens.dk 

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark