Få vores nyheder på mail

Et skridt tættere på energieffektiv belysning i Europa

Pressemeddelelse   •   Aug 31, 2018 15:55 CEST

Foto: Halogenpærer, Colourbox.

I weekenden træder nye EU regler i kraft, der betyder, at kun meget energieffektive lyskilder må markedsføres på det Europæiske marked.

Fra den 1. september må der kun markedsføres almindelige pærer til boligbelysning i minimum energiklasse B. Det betyder, at de fleste halogenpærer nu skal udfases fra det europæiske marked.

Lyskilder, som allerede er i omsætning på det europæiske marked, kan forsat sælges. Det vil derfor tage lidt tid før halogenpærerne ikke vil være at finde i de danske butikker.

EU har stillet langsigtede ambitiøse mål for energieffektive lyskilder til det europæiske marked, og har dermed understøttet en teknologisk udvikling på området. Over de seneste 10 år er der sket et regulært teknologiskift fra glødetrådslyskilder til LED. Undervejs har danskerne stiftet bekendtskab med halogenpærer og sparepærer.

Flere muligheder og mindre strøm med LED

Danskerne har allerede taget de nye lyskilder godt til sig. LED-pærer bruger 4-5 gange mindre strøm end halogener. Samtidig indeholder de muligheder for at designe belysningen i boligen efter relevante funktioner.

Se Energistyrelsens film om LED: https://sparenergi.dk/forbruger/el/belysning

Fakta:

  • Stramningen omfatter almindelige pærer til netspænding og lavvolt
  • Stramningen vedrører ikke pærer til biler, og andre meget specifikke særformål
  • Pærer med fatningerne G9 og R7 må forsat markedsføres i energiklasse C
  • Halogenpærens levetid er ca. 2 år, hvorimod LED holder 10-15 år og sparepærer i ca. 6-10 år ved gennemsnitlig brugstid.
  • Hent Energistyrelsens mobilapp Lysguiden, den kan hjælpe dig med at finde de bedste pærer til din bolig, og samtidig spare penge og energi. Brug den hjemme eller når du står i butikken. https://sparenergi.dk/forbruger/el/belysning
  • Udskiftning af f.eks. fem 40 watt halogenglødepærer med A+-LED-pærer vil kunne give en besparelse på 2.400 kr. på elregningen over 10 år.
  • Ecodesign er EU-krav til produkters energieffektivitet, når de bringes på markedet i EU. Produkter omfattet af reglerne skal overholde mindstekrav til energieffektivitet, krav vedrørende andre væsentlige miljøforhold samt eventuelt krav til funktion og kvalitet, se mere www.ens.dk/energikrav.

Kontakt:

Signe Friis Christensen, Energistyrelsen, tlf: 33 92 67 48, e-mail: sfc@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.