Få vores nyheder på mail

EUDP støtter fremtidens energiteknologiske løsninger med 245 mio. kr.

Pressemeddelelse   •   Jun 17, 2015 02:00 CEST

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har givet tilsagn til i alt 42 projekter i forbindelse med første ansøgningsrunde i 2015. Projekterne bliver startet op i løbet af et par måneder, og hovedparten forventes afsluttet i løbet af tre til fire år.

Bestyrelsen i EUDP har mandag d. 15. juni truffet beslutning om at give tilsagn til 42 projekter – heraf 24 ordinære EUDP-projekter. For to af de 42 projekter skal forskellige forhold afklares nærmere, inden endeligt tilsagn besluttes.

Bestyrelsen har samtidig besluttet støtte på syv mio. kr. til fire projekter i særpuljen for bølgeenergi og på 7,5 mio. kr. til tre projekter i særpuljen for geotermi og store varmepumper. Endelig har bestyrelsen truffet afgørelse om støtte på ca. 10 mio. kr. til 12 internationale vidensdelingsprojekter i regi af International Energy Agency (IEA).
I alt havde 84 projekter søgt om støtte for samlet 580 mio. kr. i ansøgningsrunden.

Flest energieffektivitet-projekter
Af 24 ordinære EUDP-projekter, der modtog støtte, var de 9 inden for kategorien energieffektivitet. Energieffektivitet er dermed topscorer målt på antal projekter. Området er udpeget af de danske energiforskningsprogrammer som et af tre prioriterede indsatsområder, der fortjener særlig opmærksomhed.

Bestyrelsesformand for EUDP, Torkil Bentzen, siger:

- En øget energieffektivitet er et afgørende element i indsatsen for at bygge et samfund op omkring vedvarende energi på omkostningseffektiv vis. En øget energieffektivitet for den enkelte virksomhed betyder desuden en forbedret konkurrenceevne og gør virksomheden mindre sårbar over for svingende energipriser. Derfor er det vigtigt, at vi investerer i udviklingen af energieffektive løsninger.

Antal tilsagn
(antal IEA-projekter)

 Teknologi

mio.kr.

4 (0)

Biomasse

79,0

1 (1)

Brint og brændselsceller

0,3

0

Bølgekraft

 

13 (4)

Energieffektivitet

39,1

1 (0)

Fossile brændsler

4,3

7 (4)

Solenergi

12,1

2 (0)

Systemintegration

55,7

7 (2)

Vindkraft

40,5

0

Øvrige

 

0

Demo Wind

 

4 (0) 

Særpulje: Bølgekraft

7,0

3 (1)

Særpulje: Geotermi og store varmepumper

7,5

42 (12)

Total (inkl. IEA indstilling)

245,5

Oversigt over tilsagn fordelt på teknologiområde

Særpulje sætter gang i geotermien
Geotermien i Danmark ventes at få et boost med EUDP’s tilsagn om at støtte nye projekter under særpuljen for geotermi og store varmepumper.

·         Applied Biomimetic A/S – en lille nystartet virksomhed – vil sammen med Danfoss opføre et demonstrationsanlæg i Sønderborg, hvor hensigten er at benytte forskelle i saltholdighed mellem det afkølede og salte vand fra geotermiboringen (ca. 15 % salt) og fjordvandet (ca. 2 % salt) til at drive et osmotisk kraftværk.

·         Virksomheden Ross Engineering A/S ønsker at forenkle og billiggøre den dyre og risikable første fase i ethvert nyt geotermiprojekt. Anvendelse af lettere og billigere boreudstyr, løbende logning af borehullet, højere liggende vandreservoirer og mindre anlæg i serier skal afprøves med støtte fra EUDP. Projektet åbner også op for fremtidig udvikling af geotermiske lagre i større skala.

- Det er dejligt at se disse to nye friske forsøg på at billiggøre en effektiv udnyttelse af geotermien i Danmark. Begge virksomheder har et klart eksportpotentiale, og disse projekter lægger sig i slipstrømmen af andre EUDP-projekter med god synergi mellem spændende nye teknologier, siger bestyrelsesformand Torkil Bentzen.

Fortsat mulighed for støtte i 2015
Næste ansøgningsfrist til EUDP programmet er den 10. september 2015. Programmet har ca. 150 mio. kr. til rådighed til finansiering af nye energiteknologier i 2015’s anden ansøgningsrunde.

Oversigt over støttede projekter, oplysninger om næste ansøgningsrunde og om informationsmøder kan findes på EUDPs hjemmeside.

Fakta: Sådan arbejder EUDP
Det tager omtrent tre måneder fra EUDP modtager ansøgningen til beslutningen om tilsagn eller afslag træffes.

Efter modtagelse sendes ansøgningen ud til eksterne evaluatorer, der blandt andet vurderer ansøgningens teknologiske og kommercielle potentiale. Evaluatorernes vurdering sendes derefter i partshøring, hvor ansøger får mulighed for at uddybe eventuelle uklarheder eller argumentere imod en evaluators vurdering. På baggrund af evaluators vurdering og partshøring indstiller EUDP-sekretariatet til EUDP’s professionelle bestyrelse om projektet er støtteværdigt eller ej. Den endelige beslutning træffes på et bestyrelsesmøde.

Flemming G. Nielsen
Kontorchef
Center for Erhverv og Energieffektivitet
Tlf.: 20 10 22 62
fgn@ens.dk
 

Mikkel Svane-Petersen
Chef for kommunikation
Center for Organisation
Tlf.: 33 92 66 43
MSPE@ens.dk