Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Pressemeddelelse -

EUDP støtter fremtidens grønne energiteknologier med 291 mio. kroner

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter 53 nye energiteknologiske projekter med 291 mio. kr., der fremmer udviklingen af grønne og klimavenlige energiteknologier.

EUDPs bestyrelse har i årets 2. uddelingsrunde valgt at støtte en bred palette af nye teknologier, der vil gavne den grønne omstilling. Det gælder f.eks. udvikling af elbilsladestandere, der kan levere fleksibilitet til balancering af el-nettet og et projekt, der vil øge energieffektiviseringsindsatsen i bygninger gennem øget digitalisering.

EUDP har også givet støtte til et projekt, der skal designe og teste et mindre biogas-til-metanol demonstrationsanlæg, hvor den producerede metanol skal anvendes i transportsektoren ligesom der er givet støtte til et projekt, der skal udvikle et koncept, der kan forlænge levetiden af havvindmøller. I 2019 uddelte EUDP i alt 473 mio. kr. til fremtidens energiteknologiske løsninger.

Støtte til internationalt samarbejde om CO2 lagringsteknologier

Samtidig reserverer EUDP ca. 22 mio. kr. til, at Danmark kan deltage i det internationale ERA-Net udbud Accelerating Carbon Capture Storage Technologies (ACT). Målet med ACT er at fremskynde implementeringen af teknologier til Carbon Capture Usage & Storage (CCUS) og aktivt dele viden om CCUS. EUDP vil således kunne støtte den danske deltagelse i internationale samarbejdsprojekter, som har til formål at udvikle og demonstrere CCUS-teknologier. CCUS-teknologier er relevante i forhold til power-to-X, da de muliggør indfangning og udnyttelse af kulstof som er en nødvendighed for produktion af f.eks. metanol, metan mv. EUDP vil offentliggøre yderligere information om denne ansøgningsproces i foråret 2020.

”I EUDPs bestyrelse er vi glade for igen at kunne give tilsagn til så mange perspektivrige projekter, der kan bidrage til regeringens målsætning om 70 % reduktion af drivhusgasser i Danmark i 2030. Vi støtter vigtige områder, der bidrager til grøn omstilling i transportsektoren, lagring af vedvarende energi samt digitalisering af energisektoren og inden for energieffektivisering. Det er netop områder, der har brug for en hjælpende hånd”, siger bestyrelsesformand for EUDP, Anne Grete Holmsgaard.

De danske virksomheder og deres udviklingsarbejde er helt afgørende for, at vi kan lykkes med at nå klimamålene. Jeg håber derfor, at mange virksomheder vil benytte muligheden for at søge i næste runde (marts 2020), hvor vi kan bidrage med op til 250 mio. kr. i tilskud. Vi er ikke mindst interesseret i større virksomhedsdrevne udviklings- og demonstrationsprojekter, der har et klart kommercialiseringspotentiale og potentiale til at bidrage til målsætningen om 70 % reduktion af drivhusgasser. Erfaringen fra tidligere har været, at EUDP-støttede projekter øger meromsætningen hos virksomhederne ”, slutter Anne Grete Holmsgaard.

Fakta om EUDP-støtten i 2. uddelingsrunde 2019

EUDP har modtaget 90 projektansøgninger med et samlet ansøgt støttebeløb på godt 582 mio. kr., hvoraf bestyrelsen har valgt at bevilge støtte til i alt 53 projekter med et samlet støttebeløb på 291 mio. kr. De støttede projekter udgøres af henholdsvis 34 EUDP-projekter og 19 IEA-projekter.

I 2019 har EUDP uddelt i alt 473 mio. kr. til fremtidens energiteknologiske løsninger.

Fordeling af tilsagn på teknologiområde

Biomasse 53 mio. kr. 10 projekter
Brint og brændselsceller 44 mio. kr. 2 projekter
Energieffektivitet 43 mio. kr. 8 projekter
Systemintegration 36 mio. kr. 5 projekter
Solenergi 8 mio. kr. 1 projekter
Vind 92 mio. kr. 8 projekter
IEA 15 mio. kr. 19 projekter

Læs mere om det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram EUDP.

Se overblik over de støttede EUDP-projekter i 2. ansøgningsrunde 2019.

Næste mulighed for at søge EUDP-støtte

Den næste ansøgningsrunde har deadline den 6. marts 2020, hvor det forventes at kunne udbydes 250 mio. kr. i den generelle pulje, 17 mio. kr. i den nye Power-to-X-pulje samt 5 mio. kr. i Nordsøpuljen. EUDP udsender indkaldelse og ansøgningsmateriale inden årets udgang.

Kontakt

Bestyrelsesformand i EUDP, Anne Grete Holmsgaard, +45 28 76 84 01

Sekretariatschef i EUDP, Mogens Uhd Nielsen,+45 33 92 75 32, mun@ens.dk


Eksempler på støttede projekter i 2. runde, 2019


Projekt: DLTEC - Demonstration af levetidsforlængelseskoncept for havvindmøller

Havvindenergisektoren er næsten 30 år gammel, hvorfor levetidsforlængelse kontra nedtagning er et vigtigt emne i vindmølleindustrien i de kommende år. Projektet skal teste og demonstrere et levetidsforlængende koncept på en Vestas V80 2 MW mølle. Konceptet er generisk og kan bruges på forskellige slags møller. Det forventes, at det vil være muligt at forlænge vindmøllers levetid med op til 20 år. Projektets mål er at udvikle og eventuelt patentere nye værktøjer og tekniske løsninger til gennemførsel og implementering af levetidsforlængelse. Projektet vil linke teori og praksis, hvoraf en totalentrepriseløsning for levetidsforlængelse af offshore vindmøller opnås.

”I dette projekt forventer R&D at kunne drage nytte af sit indgående kendskab til vindmøller, så de i tæt samarbejde med parkejerne kan udvikle metoder og værktøjer, der kan hjælpe parkejerne til at realisere det fulde levetidspotentiale af eksisterende møller. Det er yderst aktuelt at minimere CO2-udledningen fra produktionen af vindmøller og samtidig fremme danske arbejdspladser, der kan opstå i forbindelse med levetidsforlængelse af eksisterende møller”, siger faglig projektleder Peter S. Winther fra R&D Tools and Structures A/S.

Fakta om projektet:

 • EUDP-støtte: 12,6 mio. kr.
 • Totalbudget: 27,8 mio. kr.
 • Støtteprocent: 45 %
 • Hovedansøger: R&D Tools and Structures A/S
 • Partnere: R&D Engineering A/S og Vattenfall Vindkraft A/S


Projekt: Datadrevne energieksperter som skabere af øget energieffektivitet i bygningssektoren

Projektet vil øge digitaliseringen af bygninger ved at udvikle en softwareløsning, der ved hjælp af maskinlæring vil digitalisere en række arbejdsgange for energieksperter. Derved kan bygningers bedre understøtte den grønne omstilling og de danske reduktionsmål ved at være datadrevne. Den udviklede løsning vil være i stand til at prioritere energieffektiviseringstiltag på tværs af en stor bygningsmasse baseret på data fra Internet of Things sensorer og maskinlæring. Mere specifikt vil løsningen eksempelvis identificere, om der skal ændres arbejdsgange eller brugeradfærd, eller om den bedste løsning er renovering af bygningsskallen eller optimering af varme- og ventilationssystemer mv.

Projektet vil gøre det nemmere at prioritere energisparetiltag i den eksisterende bygningsmasse og dermed accelerere det uudnyttede potentiale i effektivisering af bygningsmassen. Ved at bruge sensorer til at gennemskue bygningers faktiske brug, vil bygningen begynde at foreslå, hvad den har brug for at optimere driften, og ikke mindst for at blive mere behagelig at arbejde og leve i. Samtidig vil løsningen skabe et bedre indeklima og reducere klimapåvirkningen fra vores bygninger, så vi ser store perspektiver for eksport af dansk energiteknologi og nye arbejdspladser”, siger faglig projektleder og CEO Rasmus Gorm Pedersen fra Vitani Energy Systems A/S.

Fakta om projektet:

 • EUDP-støtte: 7,2 mio. kr.
 • Totalbudget: 13,4 mio. kr.
 • Støtteprocent: 54 %
 • Hovedansøger: Center for Energy Informatics, Syddansk Universitet
 • Partnere: Vitani Energy Systems A/S, AURA Rådgivning A/S, Salling Group og Skanderborg Kommune


Projekt: BIO-ReFuel

EUDP har tidligere støttet Bio-ReFuel fase 1 og har nu givet tilsagn om støtte til projektets fase 2, som har til formål at designe, producere og teste et mindre biogas-til-metanol demonstrationsanlæg.

Anlægget vil blive designet og testet til at kunne køre effektivt med og uden en ekstern hydrogenforsyning. Uden tilsætning af hydrogen vil anlægget kun være lidt mindre effektivt, men det vil reducere investerings- og driftsomkostninger for fremtidige kunder radikalt.

Anlægget skal kunne producere op til ca. 400 liter metanol per dag. Teknologien består af en kombination af ny teknologi til reformering af biogas samt et metanolsynteseanlæg. Systemet vil være meget fleksibelt i forhold til CO2-renheden, hvorfor den både kan anvende biogas og rent CO2 til videre konvertering til metanol. Den producerede metanol skal anvendes i transportsektoren.

”Mange biogasproducenter leverer i dag biogas ind i det danske naturgasnet. Bio-ReFuel projektet vil demonstrere en teknologi, som gør det muligt med et enkelt design, uden brug af strøm, at omdanne biogassen til en flydende ressource. Det vil kunne bruges til materialer eller som klima-positiv tilsætning til brændstof i transportsektoren, f.eks. som syntetisk brændstof i fly. Vi vil gøre det muligt for små og mellemstore biogasproducenter at levere et højværdiprodukt, som i modsætning til naturgas, vil være konkurrencedygtigt i fremtiden”, siger projektleder Philip Loldrup Fosbøl fra DTU Kemiteknik.

Fakta om projektet:

 • EUDP-støtte: 11,2 mio. kr.
 • Totalbudget: 16,6 mio. kr.
 • Støtteprocent: 67 %
 • Hovedansøger: DTU Kemiteknik
 • Partnere: Elplatek A/S, Pentair plc./Union Engineering A/S og Unicat Catalyst Technologies, Inc.


Projekt: ACDC – Autonomously Controlled Distributed Chargers

Regeringen vil arbejde mod et reduceret salg af diesel- og benzinbiler frem mod 2030, og det vil betyde et større antal elbiler på vejene. ACDC-projektet vil bl.a. udvikle en ny teknologi til ladestandere, der skal hjælpe med effektivt at styre opladningen af elbiler. Det skal sikre, at elbiler kan levere fleksibilitet til balancering af el-nettet og understøtte øget brug af større mængder vedvarende energi. Teknologien vil blive udviklet og demonstreret på op imod 20 elbiler på Bornholm.

Projektet understøtter en klog integration af elbiler, der kan fortrænge CO2 i transportsektoren. Samtidig udgør elbiler et lagersystem, der kan styres intelligent, så samfundet kan opretholde en høj elforsyningssikkerhed i takt med udbygning af flere vindmøller og solceller”, siger projektleder Mattia Marinelli fra DTU Elektro.

Fakta om projektet:

 • EUDP-støtte: 10,0 mio. kr.
 • Totalbudget: 17,4 mio. kr.
 • Støtteprocent: 58 %
 • Hovedansøger: DTU Elektro
 • Partnere: Nissan, Circle Consult, El Net Øst A/S og Vestas Wind Systems A/S.

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder