Få vores nyheder på mail

EUDP støtter nye energiteknologier med 210 millioner kroner

Pressemeddelelse   •   Okt 12, 2016 07:05 CEST

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har givet tilsagn til 50 nye projekter, der samlet modtager 210 mio. kr. til udvikling af nye energiteknologiske løsninger. Der var i alt søgt om tilskud på 465 mio. kr. i år.

Bestyrelsen i EUDP har den 19. september 2016 truffet beslutning om at uddele 180 mio. kr. fra årets pulje samt 30 mio. kr. fra tidligere uudnyttede tilsagn til i alt 50 nye projekter.

De nye projekter dækker bredt inden for en række teknologier. Blandt andet støttes forskellige teknologier til lagring af energi og forbedrede vindmålinger, der kan nedbringe prisen på vindmøllestrøm. En række projekter om mere effektiv anvendelse af energi spænder fra demonstration af en eldrevet varmepumpe i fiskemelsfabrikker til udvikling af et eldrevet renovationskøretøj og udvikling af et banebrydende nyt industrielt frysedesign.

Fælles for de støttede projekter er, at de kan bidrage til at gøre vores energiforsyning og -anvendelse billigere, mere effektiv og mere klimavenlig.

EUDP-bestyrelsens formand Ann-Dorthea Larsen udtaler: ”Det har været endnu en spændende runde, og jeg er meget tilfreds med, at EUDP også i år kan støtte en række innovative projekter, som kan fastholde Danmarks position som et energiteknologisk pionerland”.

Se oversigten over de støttede projekter

Tidligere evalueringer af EUDP-støttede projekter har vist, at programmet er med til at øge eksporten af dansk energiteknologi og til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Den seneste evaluering af COWI vurderede, at programmet skaber en øget meromsætning på 2,7 kroner for hver støttekrone og en øget eksport på 2 kroner i de deltagende virksomheder med projekter i demonstrationsfasen.

Se Cowi’s evaluering fra 2015 af EUDP.

Kontakt:

Bestyrelsesformand i EUDP, Thea Larsen, tlf. 20 14 89 29

Sekretariatschef i EUDP Christian van Maarschalkerweerd tlf. 25 72 82 96, e-mail: cvma@ens.dk

Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.