Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Pressemeddelelse -

Fald i PSO-tariffen for 1. kvartal 2020

PSO-tariffen for 1. kvartal 2020 er fastsat til 2,6 øre per kWh. Det er væsentligt lavere end PSO-tariffen for 4. kvartal 2019.

Tariffen for 1. kvartal 2020 ligger væsentligt under sidste kvartals tarif på 7,6 øre/kWh og også under sidste års gennemsnitlige tarif på 3,8 øre/kWh. Det skyldes først og fremmest de øgede lempelser af tariffen over på finansloven. Indregnet overdækning er også et væsentligt element. Produktion fra vindkraft samt biomasseværker er typisk højere i 1. kvartal end i 2. og 3. kvartal, men en anelse lavere end i 4. kvartal, hvilket også påvirker tariffen i nedadgående retning i forhold til sidste kvartal.

Med PSO-aftalen fra 2016 blev det besluttet at overflytte udgifterne til vedvarede energi fra PSO-tariffen til finansloven i årene frem mod 2022. Som resultat heraf er der blevet overført yderligere 1,2 mia. kr. fra PSO-tariffen til finansloven i forhold til 2019. Dette bidrager i høj grad til en lavere gennemsnitlig PSO-tarif i 2020 end i 2019.

PSO-tariffen er fastsat med udgangspunkt i en forwardpris på 331 kr./MWh (33,1 øre/kWh) i Østdanmark og på 324 kr./MWh (32,4 øre/kWh) i Vestdanmark. Disse priser er på niveau med priserne for forudgående kvartaler. Høje forwardpriser sænker udgifterne til støtteberettiget produktion, idet højere elpriser medfører lavere tilskud til primært havvindmølleparker.

Den forventede, forbrugsvægtede gennemsnitlige PSO-tarif for 2020 ender på 2,5 øre/kWh, mens den i 2019 var på 3,8 øre/kWh.

Læs specifikation af PSO-tariffen for 1. kvartal 2020 .

Hvad er PSO?

PSO står for Public Service Obligation og er en tarif, som bliver opkrævet over elregningen hos forbrugerne. Pengene går til at støtte miljøvenlig elproduktion og forskning og udvikling inden for elområdet.

PSO-tariffen beregnes forud for hvert kvartal. Det sker på baggrund af prognoser til de kommende tre måneders udvikling af elprisen, strømproduktion og elforbrug. Da det ikke er muligt præcist at forudsige priserne på elmarkedet, eller f.eks. hvor meget vindmøllerne producerer, så justeres PSO-tariffen for, hvad der er opkrævet for meget eller for lidt i de tidligere kvartaler.

Kontakt

Ingeborg Ørbech, Energistyrelsen, tlf: 33 924944, e-mail: irb@ens.dk.

Related links

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark