Få vores nyheder på mail

Flere danskere har mulighed for højere bredbåndshastigheder

Pressemeddelelse   •   Maj 28, 2017 06:01 CEST

En ny opgørelse af bredbåndsdækningen viser, at flere danskere har fået adgang til høje bredbåndshastigheder. Det viser Energistyrelsens kortlægning af bredbåndsdækningen i Danmark i 2016.

88 pct. af alle boliger og virksomheder har adgang til bredbånd på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. Det er en stigning på seks procentpoint i forhold til 2015, hvor dækningen var 82 pct. En del af stigningen skyldes dog en ændring i metoden for, hvordan dækningen for virksomheder opgøres. Ved den tidligere opgørelsesmetode er der dog fortsat en stigning i dækningen på fem procentpoint.

For de lavere hastigheder er der også sket en stigning i dækningen. 92 pct. af alle danske boliger og virksomheder har nu adgang til højhastighedsbredbånd på minimum 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload. Det er en stigning på fire procentpoint sammenlignet med året før, hvoraf det ene procentpoint kan tilskrives den nye opgørelsesmetode. Boliger og virksomheders adgang til mindst 10 Mbit/s download og 1 Mbit/s upload er ligeledes steget fra 95 pct. i 2015 til 97 pct. i 2016, hvor den nye opgørelsesmetode er årsagen til halvdelen af stigningen.

Der er geografiske forskelle i dækningen med højhastighedsbredbånd. Og der er områder, hvor der ikke er adgang til højhastighedsnet. Disse områder er spredt over landet og ligger fortrinsvis uden for byerne.

Boliger, virksomheder og sommerhuse med dårlig dækning har mulighed for at søge tilskud fra bredbåndspuljen, som er en del af den politiske aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark”. Endvidere har regeringen givet mulighed for, at man kan benytte boligjobordningen til at etablere en bredbåndsforbindelse.

Læs mere om bredbåndspuljen.

Tjekditnet.dk

På hjemmesiden tjekditnet.dk kan man helt ned på adresseniveau finde ud af, hvilken hastighed der kan fås og hvilken teleudbyder, der kan levere bredbåndsforbindelsen. Hjemmesiden tilbyder også et værktøj, hvor man kan måle hastigheden på sin nuværende bredbåndsforbindelse. 

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.