Få vores nyheder på mail

Flere steder i landet kan se frem til bedre mobildækning

Pressemeddelelse   •   Mar 28, 2019 15:10 CET

Billede: Colourbox

Auktionen over 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-frekvenserne er slut. Mobilselskaberne TDC, Hi3G og TT-Netværket (Telias og Telenors fælles infrastrukturselskab) har vundet frekvenser i auktionen til en værdi af 2.212.432.000 kr.

Energistyrelsen kan i dag offentliggøre vinderne af den netop afsluttede auktion over 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-frekvenserne. Regeringen har i forbindelse med auktionen stillet krav om, at mobilselskaberne skal forbedre dækningen i 212 områder i landet, når de tager de nye frekvenser i brug.

De tre mobilselskaber vandt følgende:

700 MHz
900 MHz 2300 MHz

SDL 700 MHz Antal dækningsområder Pris
Hi3G 2x10 2x10 0 0 67 485.233.000
TDC 2x15 2x10 60 20 79 1.619.599.000
TT-N 2x5 2x10 0 0 66 107.600.000

Om resultatet

  • Auktionen har givet en balanceret fordeling af 900 MHz-frekvensbåndet.
  • Alle selskaberne har vundet frekvenser i 700 MHz-frekvensbåndet.
  • Det primære dækningskrav (212 områder) er blevet afsat, og alle selskaberne har påtaget sig en del heraf.

Om dækningskravet i 700 MHz- og 900 MHz-frekvensbåndene

  • Der er stillet dækningskrav i 212 udvalgte områder, der giver adgang til hastigheder på mindst 30 Mbit/s download og 3 Mbit/s upload samt taledækning.
  • De 212 områder fordeler sig over ca. 2.700 km2, hvilket svarer til 6 pct. af Danmarks samlede areal.
  • Der er ca. 19.000 boliger, virksomheder og sommerhuse i de 212 områder, som vil opleve forbedret dækning som følge af auktionens resultat.
  • Dækningskravene skal senest være opfyldt i april 2022.

Energistyrelsen gennemfører frekvensauktioner

Energistyrelsen administrerer på statens vegne frekvensressourcerne i Danmark. Inden et frekvensbånd sættes på auktion, undersøger styrelsen, om der er flere interesserede mobilselskaber, der ønsker en tilladelse til at bruge de samme frekvenser. Hvis der er knaphed på frekvenserne, sættes de på auktion, hvor det afgøres, hvordan frekvenserne fordeles mellem mobilselskaberne.

Auktionen startede den 19. februar 2019 over 700-, 900- og 2300 MHz-frekvensbåndene, som selskaberne kan anvende til at udbyde mobiltale og mobilt bredbånd, og sluttede den 28. marts 2019 med tre vindere. De tre vindere er TDC, Hi3G og TT-Netværket (Telias og Telenors fælles infrastrukturselskab).

Der blev i auktionen udbudt en frekvensmængde på 60 MHz i 700 MHz-frekvensbåndet, 20 MHz til supplerende downlink i 700 MHz-frekvensbåndet, 60 MHz i 900 MHz-frekvensbåndet og 100 MHz i 2300 MHz-frekvensbåndet.

Kontakt

Fuldmægtig Matias Find, 33 92 67 90, mfi@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.