Få vores nyheder på mail

Forkert historie om støtten til biogas i Ingeniøren

Pressemeddelelse   •   Okt 28, 2016 15:42 CEST

Det er forældede tal, som Ingeniøren bringer om støtten til biogas og kystnære møller.

Ingeniøren skriver i dag, at det kræver fem gange så meget i støtte at producere strøm fra biogas som med de kystnære møller. Tallene blåstemples af avisen selv, da de angiveligt er foretaget på et regneark fra Energistyrelsen. Det omtalte regneark er imidlertid forældet, og journalisterne har mod bedrevidende serveret nogle forkerte tal for læserne.

Ingeniøren havde faktisk slet ikke behøvet selv at kaste sig ud i beregninger på et forældet regneark for at illustrere forskellen i støtteomkostninger for forskellige VE-teknologier.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt oversendte 17. oktober en opdateret sammenligning af støtteomkostningerne til en række VE-teknologier, herunder for de kystnære vindmøller og biogas. Det fremgår her, at med en fast afregningspris på 47,5 øre/kWh for de kystnære møller vil støtten i 2020 være 28 øre/kWh. Dette kan sammenlignes med omkostningerne til elproduktion fra biogas, der svarer til en gennemsnitlig støtte på 99 øre/kWh.

Se ministerens svar til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget på spørgsmål 19 alm. del (2016-17).

Regneark ikke opdateret med elpriser

Problemet med Ingeniørens tal er, at det regneark, som journalisterne bruger, ikke er opdateret med den seneste officielle elprisfremskrivning. Da støtten påvirkes direkte af elprisens størrelse, bliver støttesatserne i Ingeniørens artikel forkerte. De kan ikke benyttes til at sammenligne støttesatserne mellem teknologier.

Det ærgerlige er, at det gjorde Energistyrelsen netop Ingeniøren opmærksom på i en mail den 26. oktober. Alligevel har Ingeniøren valgt at bringe artiklen.

Elprisfremskrivningen påvirker støttesatsen for teknologier med faste afregningspriser, mens den ikke påvirker støttesatsen for teknologier, der støttes med fast pristillæg. Det betyder, at støttesatsforholdet mellem fx landvind og kystnære møller påvirkes af elprisen, mens forholdet mellem biogas og kystnære møller ikke påvirkes i samme grad. Det skyldes, at landvind støttes med fast pristillæg, kystnære møller støttes med fast afregningspris og at langt den største del af støtten til biogas består af en fast afregningspris.

Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.