Få vores nyheder på mail

Frivilligt måleprogram skal mindske metanudslip fra biogasanlæg

Pressemeddelelse   •   Maj 18, 2015 02:00 CEST

Energistyrelsens Biogas Taskforce og biogasbranchen vil, på baggrund af ny rapport, etablere et frivilligt måleprogram for metanudslip fra biogasanlæg.

Biogasanlæg kan i nogle tilfælde udlede overraskende meget metan. Det viser en ny rapport, som Cowi har udarbejdet for Biogas Taskforce, som har til huse i Energistyrelsen.  Rapporten beskriver eksisterende viden på området og gennemgår en række målemetoder og undersøgelser. En af konklusionerne er, at måleprogrammer og opmærksomhed kan reducere metantab fra biogasanlæg betydeligt.

Biogas Taskforce, Brancheforeningen for Biogas og Foreningen for Danske Biogasanlæg vil derfor igangsætte et pilotprojekt med henblik på at udvikle et frivilligt måleprogram for metanudledning fra biogasanlæg. Projektet forventes påbegyndt efter sommerferien.

Måleprogrammet skal forbedre videngrundlaget og bistå anlæggene i forhold til, hvordan de konkret kan reducere udslippet af metan. Ingen har nemlig i dag overblik over, om de danske biogasanlæg er tætte, eller hvor meget metan de i givet fald udleder. De relativt få foreløbige undersøgelser, der hidtil er lavet, er beskrevet i den nye rapport.

Når anlæggene er tætte, er produktion af biogas fra husdyrgødning en effektiv måde at mindske udledningen af drivhusgasser på. Biogas erstatter fossil energi, og produktionen mindsker samtidig udledningen af metan og lattergas fra husdyrgødningen i landbruget.

Yderligere oplysninger:

Chefkonsulent Bodil Harder, mobil: 41 90 52 54, e-mail: bha@ens.dk

Bruno Sander Nielsen, Brancheforeningen for Biogas, tlf. 3339 4267, e-mail: bsn@lf.dk

www.biogasbranchen.dk

Senior Expert Douglas R. Clark, COWI, tlf: 56 40 23 84, mobil: 29 82 20 10, e-mail: drc@cowi.dk

Rapporten: Drivhusgasemissioner fra biogasanlæg, Biogas Taskforce

Bodil Harder
Chefkonsulent
Center for Forsyning
Tlf.: 41 90 52 54
bha@ens.dk
 

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk