Gå til indhold
Billedtekst: Forbrugskategorierne I1-I5 og D1-D3 afspejler det årlige gasforbrug. Se det uddybende notat.
Billedtekst: Forbrugskategorierne I1-I5 og D1-D3 afspejler det årlige gasforbrug. Se det uddybende notat.

Pressemeddelelse -

Gasprisen faldt i andet halvår 2019

Gaspriserne faldt for både erhvervskunder og for husholdninger fra første halvår 2019 til andet halvår 2019. Det viser en ny, opdateret gasprisstatistik fra Energistyrelsen.

Den gennemsnitlige gaspris for erhverv og husholdninger fulgte udviklingen i gasspotprisen. Gasspotprisen faldt 0,62 kr./Nm3 fra første halvår 2019 til andet halvår 2019. Både husholdningerne og erhvervsforbrugerne oplevede et fald på gennemsnitligt henholdsvis 0,55 kr./Nm3 og 0,37 kr./Nm3.

Den pris, som erhverv og husholdninger betaler, er generelt lidt højere end spotprisen for naturgas, men med forskelle på tværs af forbrugsbånd for erhvervskunderne. De mindste erhvervskunder betalte gennemsnitligt 0,65 kr./Nm3 mere end spotprisen og de største erhvervskunder betalte 0,34 kr./Nm3 mereend spotprisen. For husholdninger er billedet, at de i gennemsnit betalte 0,75 kr./Nm3 mere end spotprisen.

Læs mere i notatet ”Gasprisstatistik andet halvår 2019”.

Fakta:

  • Omtrent 90 pct. af erhvervskunderne er små forbrugere med et årligt gasforbrug under 22.849 Nm3. Deres forbrug udgør ca. 10 pct. af det samlede erhvervsgasforbrug
  • Omkring 10 pct. af erhvervskunderne er mellemstore forbrugere med et årligt gasforbrug på 22.894-2.894.900 Nm3. Deres forbrug udgør ca. 38 pct. af det samlede forbrug.
  • De store erhvervskunder, forbrugsbånd I4 og I5, udgør 0,4 pct. af det samlede antal erhvervskunder, mens deres forbrug udgør ca. 52 pct. af erhvervenes samlede gasforbrug.

Kontakt

Ali Zarnaghi, AAZ@ens.dk, 33 92 68 40

Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark