Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Pressemeddelelse -

Gasprisen steg i andet halvår 2021

Den gennemsnitlige gaspris steg for erhvervskunder og for husholdningerne fra første halvår 2021 til andet halvår 2021. Det viser en ny, opdateret gasprisstatistik fra Energistyrelsen.

Den gennemsnitlige gaspris for erhvervene og husholdninger fulgte udviklingen i gasspotprisen. Gasspotprisen steg 4,76 kr./Nm3 fra første halvår 2021 til andet halvår 2021. Erhvervsforbrugerne oplevede en stigning på gennemsnitligt 3,66 kr./Nm3, mens husholdningerne oplevede en stigning på gennemsnitligt 2,55 kr./Nm3.

Den pris, som erhverv og husholdninger betaler, er generelt lidt lavere end spotprisen for naturgas, men med afvigelser på tværs af forbrugsbånd for erhvervskunderne. De mindste erhvervskunder betalte gennemsnitligt 0,48 kr./Nm3 mindre end spotprisen og de største erhvervskunder betalte 0,66 kr./Nm3 mere end spotprisen. For husholdninger er billedet, at de i gennemsnit betalte 0,93 kr./Nm3mindre end spotprisen.

Læs mere i notatet ”Gasprisstatistik andet halvår 2021”.

Billedtekst: Forbrugskategorierne I1-I5 og D1-D3 afspejler det årlige gasforbrug. Se det uddybende notat.

Fakta:

  • Omtrent 89 pct. af erhvervskunderne er små forbrugere med et årligt gasforbrug under 22.849 Nm3. Deres forbrug udgør ca. 11 pct. af det samlede forbrug hos erhvervskunderne.
  • Omkring 11 pct. af erhvervskunderne er mellemstore forbrugere med et årligt gasforbrug på 22.849 - 2.284.900 Nm3. Deres forbrug udgør ca. 40 pct. af det samlede forbrug.
  • De store erhvervskunder, i forbrugsbånd I4 og I5, udgør omkring 0,4 pct. af det samlede antal erhvervskunder, mens deres forbrug udgør ca. 49 pct. af erhvervskundernes samlede gasforbrug.

Kontakt

Ali Zarnaghi, tlf: 33 92 68 40, e-mail: AAZ@ens.dk

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark