Få vores nyheder på mail

Geotermitilladelsen i Thisted forlænges og udvides

Pressemeddelelse   •   Feb 28, 2017 09:16 CET

Energistyrelsen har forlænget Thisted Varmeforsynings tilladelse til at indvinde geotermisk energi i 30 år. Samtidig har energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt meddelt selskabet en ny tilladelse til et tilstødende område.

Geotermitilladelsen i Thisted blev oprindeligt givet til DONG i 1983 som en eneretsbevilling til efterforskning og indvinding af geotermisk energi fra hele det danske landområde, og i 1984 etablerede DONG og Thisted Varmeforsyning Danmarks første geotermiske anlæg. Anlægget indvinder geotermisk energi fra et sandstenslag med ca. 40 grader varmt vand i 1,3 kilometers dybde. I 2011 overtog Thisted Varmeforsyning, som i forvejen stod for driften af anlægget, tilladelsen fra DONG. Den gældende tilladelse løber indtil den 1. marts 2017.

Thisted Varmeforsyning ønsker at fortsætte driften af anlægget og at udvide anlæggets kapacitet med en yderligere boring - ud over de to allerede etablerede. Thisted Varmeforsyning ansøgte i august 2015 om forlængelse af tilladelsen med 30 år og om tilladelse til det tilgrænsende område.

Se redegørelsen til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg om tilladelsen. 

Se kortet over den nuværende og den nye geotermitilladelse i Thisted.

Kontakt

Specialkonsulent Steffen Bjørn Olsen, Energistyrelsen, tlf: 3392 6673, e-mail: sbo@ens.dk

Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 360 personer beskæftiget i Energistyrelsen.