Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Har din virksomhed udfordringer med at få bedre bredbånd?

Sammen med en række erhvervsorganisationer igangsætter Energistyrelsen en informationsindsats rettet mod små virksomheder, som har udfordringer med at få en tilfredsstillende bredbåndsforbindelse.

I dag har alle typer af virksomheder behov for en god internetadgang. Både når de skal i kontakt med deres kunder og leverandører, overføre regnskabsoplysninger til revisoren eller eksempelvis opbevare virksomhedens data i ”skyen”. Det gælder også i forhold til de mange oplysninger, en virksomhed er forpligtet til at indberette digitalt til forskellige offentlige myndigheder.

På tværs af brancher har en del virksomheder – og særligt små virksomheder – imidlertid udfordringer med at få en bredbåndsforbindelse med den hastighed og kvalitet, de har behov for. Der er lokale områder over hele landet, hvor dækningen ikke er tilstrækkelig. Det er en udfordring for de virksomheder, der ligger i sådanne områder, og det kan være en barriere for at få flere erhvervsdrivende til at etablere sig.

Som lille virksomhed kan det være svært at afsætte tid og ressourcer til at undersøge, hvilke muligheder der er for at få en bedre forbindelse. Sammen med en række erhvervsorganisationer går Energistyrelsen nu ud med information til de erhvervsdrivende, som står med denne udfordring.

”Det positive budskab til de mange små virksomheder er, at de i mange tilfælde vil kunne få en hurtigere og mere stabil bredbåndsforbindelse. Der er flere teknologiske muligheder, og i dialog med teleselskaberne kan der ofte findes en tilfredsstillende bredbåndsforbindelse til virksomheden.”, fortæller kontorchef i Energistyrelsen Jakob Juul.

Med afsæt i seks konkrete virksomheder, som alle har haft udfordringer med at få en tilfredsstillende bredbåndsforbindelse, giver kampagnen ”Bredbånd til din virksomhed” en række gode råd til, hvordan den enkelte erhvervsdrivende kan finde en løsning, der tilgodeser virksomhedens behov. Du kan læse og høre om, hvordan den enkelte virksomhed fik løst udfordringen - og måske finde inspiration til, hvordan din virksomhed kommer videre.

Video: Få inspiration fra andre virksomheder

Fakta

  • Kampagnen ”Bredbånd til din virksomhed” gennemføres af Energistyrelsen sammen med Dansk Energi, Dansk Erhverv, DI, Erhvervsstyrelsen, Horesta, Håndværksrådet, IBIZ-Center, IT-Branchen, Landbrug & Fødevarer og Teleindustrien.
  • De seks virksomhedsportrætter, der indgår i kampagnen, er Dragsholm Slot (hotel- og konferencevirksomhed), Hjarnø Camping (turisme), idoc (rådgivende ingeniører), Komtek (affaldskompostering), Thorsens Chipskartofler (sortering, lagring og handel) samt Vester Nejsig (landbrug).
  • Information om kampagnen kan findes via linket dette link.

Kontakt:

Chefkonsulent Henrik Kjær, Center for Tele, tlf.: 33 92 75 69, HKJ@ens.dk
Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, tfh@ens.dk

Kategorier


Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Vi er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark