Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Pressemeddelelse -

Historisk interesse for støtte til grøn energiteknologi

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har i september modtaget ansøgninger om støtte for knap en milliard kroner. Samlet set slår de to ansøgningsrunder i 2020 alle rekorder for ansøgte EUDP-midler.


Interessen for test, demonstration og udvikling af grønne energiteknologier har aldrig været større end i 2020. Det er konklusionen fra den offentlige tilskudsordning EUDP, der støtter grønne energiteknologiers vej til markedet.

Ved den seneste frist for ansøgere den 4. september modtog EUDP 106 ansøgninger om støtte for i alt 980 mio. kr. Beløbet er historisk, forklarer Anne Grete Holmsgaard, bestyrelsesformand for EUDP.

EUDP blev etableret i 2007, og den seneste runde af ansøgninger topper alt, hvad vi tidligere har set, når det gælder ansøgte midler. Det er glædeligt at se, at interessen for grøn innovation er så stor,” siger Anne Grete Holmsgaard.

96 procent af de nye ansøgninger kan kategoriseres i de otte nye fokusområder, som er en del af EUDP’s nye strategi mod 2030. Det gælder fx projekter med fokus på Tung transport og Power-to-X i stor skala, Energieffektivisering og Mere grøn el – og til flere formål.

Skal understøtte klima- og erhvervspolitik 

I forlængelse af den seneste frist for ansøgere skal der uddeles 250 mio. kr. fra EUDP. Sekretariatet bag tilskudsordningen skal i de kommende måneder vurdere og evaluere de aktuelle ansøgninger, så EUDP’s bestyrelse i december 2020 kan tildele støtte til de bedste projekter.

Med afsæt i EUDP’s nye strategi vil bestyrelsen se på, hvilke af de mange nye ansøgninger, der matcher Danmarks energi-, klima- og erhvervspolitiske dagsorden.

Vi støtter projekter, der med et kommercielt fokus bidrager til, at vi reducerer udledningerne af drivhusgasser med 70 % i 2030 gennem grøn vækst og beskæftigelse. EUDP-projekter er skattefinansierede og skal derfor gavne os alle sammen,” siger Anne Grete Holmsgaard.

2020 som milepæl 

Ifølge Anne Grete Holmsgaard er 2020, på trods af COVID-19, en milepæl for engagementet i EUDP. Modet til at investere i ny energiteknologi er stærkt, og ved de to ansøgningsrunder i marts og september er der søgt om tilskud for 1,8 mia. kr. – igen rekord, hvis man ser på alle tidligere EUDP-år.

Støttebeløbet suppleres desuden normalt altid af en tilsvarende investering fra projektpartnerne, der selv har penge på spil i hvert EUDP-projekt.

Virksomheder, universiteter og andre, der medvirker i ansøgningerne, er villige til at investere mere end nogensinde før i grønne projekter. Det må vi konstatere efter den seneste ansøgningsrunde. De nye idéer til løsninger står i kø, og nu ser vi i bestyrelsen frem til at iværksætte de allerbedste,” siger Anne Grete Holmsgaard. 

Fakta

  • De 106 ansøgninger fordeler sig i tre støttemæssige kategorier: En fjerdedel har søgt om op til 3 mio. kr., halvdelen ønsker støtte på mellem 3 og 10 mio. kr. og den sidste fjerdedel har søgt om mere end 10 mio. kr. Tilskudsordningen til testfaciliteter i storskala, Green Labs DK, har i september modtaget fire ansøgninger, der i alt udgør 68 mio. kr. Green Labs DK er i direkte konkurrence med ansøgningerne til EUDP’s store pulje.
  • Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning, der støtter test, udvikling og demonstration af effektive og klimavenlige energiteknologier. EUDP’s sekretariat er placeret i Energistyrelsen.
  • EUDP har til formål at fremme danske energipolitiske målsætninger samt øge forsyningssikkerheden og bidrage til udnyttelsen og udviklingen af danske erhvervspotentialer til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Læs mere om EUDP på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt

Claus Meineche, sekretariatschef for EUDP, +45 33 92 77 93, clme@ens.dk

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark