Få vores nyheder på mail

Hold klimavenlig sommer: Stop tomgang i varmeanlægget

Pressemeddelelse   •   Maj 26, 2020 09:42 CEST

Ved at sommerlukke dit varmeanlæg sparer du CO2 – og op til 1.150 kr. på en sommer.

Det er ikke helt nok at dreje radiatorens termostat i bund, hvis du vil skåne klimaet og spare penge på varmeregningen over sommeren. De store besparelser kræver, at du lukker helt for varmeanlægget.

Hvis du hen over sommeren lukker helt for varmen, kan du typisk spare op mod 5 % på den årlige varmeregning. Det svarer til 85 kg CO2 og knap 650 kroner for en almindelig parcelhusfamilie med fjernvarme. Har huset naturgas eller oliefyr, sparer du 2-3 gange så meget CO2, og med oliefyr er den økonomiske besparelse 1.150 kr.

”Det tager kun 5 minutter at sende varmeanlægget på lang sommerferie, så vi burde alle gøre det. Første gang kan det måske virke lidt uoverskueligt, hvis man ikke kender sit varmeanlæg så godt. Men man kan få hjælp ved at gå ind på SparEnergi.dk og se, hvordan man lukker sommerventilen og slukker cirkulationspumpen – eller man kan spørge en VVS’er,” siger Jakob Thomsen fra Energistyrelsen.

Dit varmeanlæg er en bil i tomgang

De fleste bruger ikke deres radiatorer mellem maj og september. Når maj bliver mild, er der derfor ifølge Energistyrelsen ingen grund til at lade varmeanlægget stå tændt.

Det er som at have sin bil i tomgang i flere måneder. Det skader klimaet og koster penge til ingen verdens nytte,” siger Jakob Thomsen.

Han opfordrer også til at tjekke husets cirkulationspumper.

Gamle cirkulationspumper bruger så meget strøm, at det typisk kan være en god ide at skifte dem ud med det samme – sommerdrift eller ej,” siger Jakob Thomsen.

En nyere cirkulationspumpe tilpasser sig boligens svingende behov og bruger for ca. 200 kr. strøm om året. En gammel pumpe kører derimod for fuld kraft hele tiden og kan bruge op til 5 gange så meget strøm.

Fakta – det kan du spare

Når du sparer 5 % varme ved at sommerlukke varmeanlægget, sparer du*:

Besparelse pr. år Fjernvarme Naturgas Olie
Kroner 630 660 1150
CO2 (kg) 85 190 285
Svarer til CO2-udledningen fra så mange km bilkørsel** 700 1590 2350

* Besparelserne er gennemsnit. Den konkrete besparelse vil variere afhængigt af dit varmeforbrug og varmepris.
** Ved CO2-udledning på 120,4 g/km som er gennemsnit for nye biler. Kilde: EEA 2018

Se, hvordan du sommerlukker fjernvarmeanlæg

Se, hvordan du sommerlukker naturgasanlæg

Se, hvordan du sommerlukker oliefyr

Se, hvordan du sommerlukker træpillefyr

Læs mere om cirkulationspumper


Kontakt:

Ture Falbe-Hansen, pressechef, Energistyrelsen, e-mail: tfh@ens.dk

Jakob Thomsen, fuldmægtig, Energistyrelsen, e-mail: jath@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.