Få vores nyheder på mail

Horns Rev 3 Havmøllepark får tilladelse og bevilling til elproduktion

Pressemeddelelse   •   Aug 14, 2018 11:38 CEST

Energistyrelsen har meddelt Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S elproduktionstilladelse til Horns Rev 3 Havmøllepark, som opstilles 29-44 kilometer vest for Houstrup Strand på den jyske vestkyst. Samtidig er der underskrevet elproduktionsbevilling for parken. Produktionen fra havmølleparkens 49 vindmøller svarer til det årlige forbrug i 425.000 husstande.

Energistyrelsen har den 10. august 2018 meddelt Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S tilladelse til at producere el fra Horns Rev 3 Havmøllepark, som gives forinden et vindkraftanlæg sættes i drift. Elproduktionstilladelsen må ikke udnyttes, før der er forløbet en 4-ugers periode fra meddelelsestidspunktet og dvs. tidligst fra den 7. september 2018. Den første strøm forventes leveret fra havmølleparken til elnettet i september 2018.

Energistyrelsen og Vattenfall har den 10. august 2018 underskrevet elproduktionsbevilling for Horns Rev 3 Havmøllepark.

Havmølleparken må maksimalt levere en effekt på 400 MW målt i tilslutningspunktet.

Både elproduktionstilladelsen og elproduktionsbevillingen gælder i 25 år at regne fra nettilslutningstidspunktet, som er det tidspunkt, hvor første kWh leveres til det kollektive elnet fra havmølleparken.

Læs mere om Horns Rev 3 projektet på Energistyrelsens hjemmeside.

Fakta

  • Energistyrelsen har den 10. august 2018 meddelt elproduktionstilladelse til Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S, samt underskrevet elproduktionsbevilling. Elproduktionstilladelsen meddeles efter § 29 i lov om fremme af vedvarende energi og elproduktionsbevilling gives efter § 10 i lov om elforsyning.
  • Horns Rev 3 Havmøllepark består af 49 vindmøller, som er af typen V164-8,0 MW fra MHI Vestas med mulighed for at øge effekten op til 8,3 MW. Parken kan tilsammen levere en samlet effekt på op til 406,7 MW og kan producere miljøvenlig el svarende til det årlige forbrug fra 425.000 danske husstande. Parken må dog maksimalt levere en effekt på 400 MW målt i tilslutningspunktet. Møllerne er de største, der er på markedet i dag. Til sammenligning er vindmøllerne mere end dobbelt så store som vindmøllerne ved Anholt, som blev sat i drift i 2012. Anholt havmøllepark består af 111 vindmøller med en samlet effekt på 400 MW.
  • Det var med udgangspunkt i den energipolitiske aftale fra marts 2012, at Horns Rev 3 Havmøllepark blev sendt i udbud. Den 26. februar 2015 vandt Vattenfall Vindkraft A/S udbuddet på vegne af det på det tidspunkt endnu ikke stiftede selskab (Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S). Den 8. april 2015 blev ”Aftale om forpligtelse til at etablere og nettilslutte et elproduktionsanlæg, Horns Rev 3, i Nordsøen” underskrevet imellem Energistyrelsen og Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 A/S.
  • Projektet vil få en fast afregningspris på 77,0 øre per kWh for en samlet produktion på 20 TWh, hvilket svarer til produktionen i ca. 10-12 år. 

Kontakt:

Kontorchef Jakob Henrik Juul, tlf: 33 92 68 46, e-mail: jhj@ens.dk

Fuldmægtig Dijana Dmitruk, tlf: 33 92 66 37, e-mail: ddm@ens.dk

Fuldmægtig Randi Lucie Aliaga, tlf: 33 92 78 35, e-mail: rla@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.