Gå til indhold
Hurtigt bredbånd til 4.000 adresser

Pressemeddelelse -

Hurtigt bredbånd til 4.000 adresser

Energistyrelsen har nu truffet afgørelse om tilskud fra bredbåndspuljen 2017. Der er givet tilsagn om tilskud til 40 projekter rundt om i landet. Tilskuddet vil give bedre bredbåndsdækning til ca. 4.000 adresser, hvoraf 80 pct. ligger i landzoner.

Fordelingen af de godt 100 mio. kr. fra bredbåndspuljen 2017 fordeler sig på 40 projekter, hvoraf 80 pct. ligger i landzoner og ti pct. i henholdsvis byzoner og sommerhusområder.

Herudover er der givet supplerende tilskud til et projekt fra 2016, som dengang kun modtog tilsagn om et delvist tilskud. Projektet omfatter 227 landzoneadresser i Sneslev i Næstved Kommune. Det supplerende tilskud indebærer, at der samlet set opnås fuldt tilskud, hvormed det bliver muligt at gennemføre projektet.

Bredbåndspuljen er en del af den politiske aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark” fra februar 2016. Der var oprindeligt afsat 40 mio. kr. til puljen i 2017. Regeringen og Dansk Folkeparti besluttede i november 2017 at forhøje dette beløb til i alt 102 mio. kr.

Energistyrelsen modtog 72 ansøgninger om tilskud fra bredbåndspuljen 2017. Ansøgningerne omfattede 5.700 adresser, og der blev i alt ansøgt om tilskud for ca. 150 mio. kr.

Efter gennemgang af ansøgningerne var der 64 fuldstændige ansøgninger tilbage. De otte øvrige ansøgninger er enten trukket tilbage under sagsbehandlingen eller afvist af Energistyrelsen, da de ikke lever op til de krav, der gælder for puljen.

De 40 projekter, som modtager fuldt tilskud fra puljen i 2017 inkluderer 2.200 boliger, 425 sommerhuse, 49 virksomheder samt 1254 adresser, der er registreret i BBR med mere end en adressetype (fx adresser, der både er registreret som virksomhed og bolig).

Fakta

  • Støtten til de 40 projekter, som opnår fuldt tilskud i 2017, vil give hurtigt bredbånd til 3.928 adresser fordelt på 25 kommuner rundt om i landet. Det gennemsnitlige tilskud er 24.368 kr. pr. adresse.
  • Størrelsen af projekterne varierer. Det mindste projekt, der får tilskud, er på 18 adresser, mens det største inkluderer 227 adresser. Der er søgt tilskud på ca. 172.000 kr. som det laveste beløb og knap 7 mio. kr. som det højeste beløb.
  • Egenbetalingen pr. adresse går fra minimumsbeløbet på 2.000 kr. op til godt 9.100 kr. pr. adresse. I alt vil deltagerne i de 40 projekter bidrage med godt 13,5 mio. kr. i egenbetaling inkl. moms.
  • Et enkelt projekt modtog alene tilsagn om delvist tilskud i 2016. Projektet omfatter 227 landzoneadresser i Sneslev i Næstved Kommune. Dette projekt modtager nu tilsagn om et supplerende tilskud, så det opnår fuldt tilskud, hvormed det bliver muligt at gennemføre projektet.
  • Puljen er en forsøgsordning. Effekten af puljen er under evaluering, hvorefter det skal besluttes på det politiske niveau, om midlerne for 2018 og 2019 (40 mio. kr. pr. år) skal udmøntes.

Kontakt

Chefkonsulent Rikke Rosenmejer, Center for Tele, tel. 33 92 75 74, e-mail: rro@ens.dk

Chefkonsulent Henrik Kjær, Center for Tele, tel. 33 92 79 13, e-mail: hkj@es.dk

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark