Gå til indhold
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Pressemeddelelse -

Hvor længe er du bundet til dit mobilabonnement?

Teleselskaberne må ikke binde dig til dit abonnement i mere end seks måneder. Og det kan også være i strid med reglerne, hvis teleselskaberne stiller dig en ydelse eller fordel i udsigt, som får dig til at blive hos selskabet. Energistyrelsen guider dig om regler for mobilabonnementer.


Der findes direkte og indirekte binding

En direkte bindingsperiode er en periode, hvor du er bundet til dit abonnement, før du kan skifte til et andet abonnement. Det er ikke lovligt at binde dig i mere end seks måneder.

Binding kan dog også ske mere indirekte. Et eksempel herpå kan være et abonnement, som ikke forpligter dig til at betale for mere end seks måneder, men som stiller dig en ydelse i udsigt, hvis du bliver hos selskabet i fx mere end 12 måneder. Det kan være i strid med reglerne om binding. For der er også et forbud mod indirekte binding i mere end seks måneder.

Tillægsydelser kan være indirekte binding

Indirekte binding kan være, at du bliver lovet en tillægsydelse under forudsætning af, at du har abonnement hos teleselskabet et helt år. Ydelsen kan eksempelvis være gratis adgang til en musik-streaming-tjeneste.

Selv om du altså ikke er direkte bundet til selskabet, kan aftalen eller markedsføringen være egnet til at give dig indtryk af, at det er en fordel at blive hos selskabet efter udløbet af bindingsperioden, fordi du ellers går glip af den pågældende ydelse. Dette kan være en indirekte binding, som er ulovlig, hvis den strækker sig ud over seks måneder.

Hvad gør jeg, hvis jeg oplever ulovlig binding?

Hvis du er forbruger, og dit teleselskab ikke accepterer din opsigelse efter seks måneder, skal du i første omgang klage til dit teleselskab. Hvis du ikke er tilfreds med teleselskabets afgørelse, kan du kontakte Teleankenævnet.

Hvis du oplever eksempler på indirekte binding, kan du kontakte Energistyrelsen, der fører tilsyn med overholdelsen af reglerne om bindingsperioder. Skriv til tele@ens.dk.

Fakta om regler for binding ifm mobilabonnementer

  • Teleselskaberne må forpligte kunden til at betale for max seks måneder, når de indgår et abonnement.
  • Mange selskaber bruger ikke bindingsperioder. Opsigelse skal blot varsles.
  • Et opsigelsesvarsel må maksimalt vare én måned.
  • Binding kan også være ulovlig, hvis den er indirekte. Hvis kunden fx kan gå glip af en ydelse, hvis kunden ikke bliver i abonnementet ud over seks måneder.

Kontakt

Specialkonsulent Tore K. Christensen, tkc@ens.dk, 3392 7598

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark