Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Hvordan søger man bredbåndspuljen?

Kom til informationsmøde om bredbåndspuljen i Kerteminde, Odsherred, Brønderslev og Vejen.

Bredbåndspuljen har frist for modtagelse af ansøgninger til lokale bredbåndsprojekter den 31. oktober 2016. Energistyrelsen indbyder derfor kommuner og lokale interessenter til fire informationsmøder om puljen.

Møderne holdes i

Kerteminde: Mandag den 15. august kl. 14-16

Odsherred: Tirsdag den 16. august kl. 16-18

Brønderslev: Onsdag den 17. august kl. 13.30-16

Vejen: Torsdag den 18. august kl. 13-15

Læs mere om møderne, og hvordan du tilmelder dig.

Du kan finde generel information om bredbåndspuljen på www.ens.dk/bredbaandspulje.

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Vi er ca. 400 personer beskæftiget i Energistyrelsen.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark