Gå til indhold
I morgen åbner Bygningspuljen

Pressemeddelelse -

I morgen åbner Bygningspuljen

Tirsdag den 28. september kl. 10 åbner Energistyrelsen igen for ansøgninger til Bygningspuljen for boligforbedringer, der sparer energi. Hvis du endnu ikke har forberedt dig til ansøgningsprocessen, har vi her samlet de vigtigste informationer om processen.

Fra i morgen kan danske boligejere igen søge tilskud til varmepumper og boligforbedring, der sparer energi. I morgen kl. 10 åbner Energistyrelsen nemlig igen for ansøgninger til Bygningspuljen. Det digitale venteværelse åbner kl. 9, og Energistyrelsen anbefaler, at ansøgere placerer sig i venteværelset mellem kl. 9 og 10.

Siden forårets ansøgningsproces er der foretaget en række ændringer, så flere kan få gavn af pengene, og pengene samtidig bliver givet til de boligrenoveringer, der sparer mest energi. Alle kan fortsat søge om tilskud til varmepumper, mens du i denne runde kun kan opnå tilskud til isolering og nye vinduer, hvis du har en bolig med energimærke E, F eller G. Du kan læse alt om justeringerne her.

Du er ikke sikret tilskud, selvom du har ansøgt og lever op til kriterierne. Det skyldes, at der er en begrænset mængde penge til rådighed. Sagsbehandlingen foretages kronologisk i den rækkefølge, som ansøgningerne er modtaget i og forventes at være afsluttet ved årsskiftet. Hvis du får tilsagn om midler fra puljen, skal du være opmærksom på, at der kan gå op til seks måneder, fra du indsender en udbetalingsanmodning, til du får udbetalt pengene.

Sådan fungerer kø-systemet

Selve puljen åbner for ansøgninger kl. 10. Hvis du går ind i ansøgningsportalen via Sparenergi.dk/tilskud mellem kl. 9 og 10, kommer du ind i et digitalt venteværelse. Når klokken bliver 10, får alle i venteværelset et vilkårligt nummer i køen. Det betyder derfor ikke noget, hvornår du er trådt ind i venteværelset mellem kl. 9 og kl. 10. Hvis du logger på efter kl. 10, får du en plads bagerst i køen.

Når du har fået din plads i køen, er det muligt at tilmelde dig mail-notifikationer, så du får besked om, hvornår det er din tur. På den måde behøver du ikke vente foran computeren. Du skal dog være opmærksom på, at du kun har 30 minutter, fra det bliver din tur til at logge ind på portalen.

Hvis der ikke bliver ansøgt om alle midler i Bygningspuljen den 28. september, pauser Energistyrelsen systemet fra kl. 20 om aftenen til kl. 8 næste morgen. Det skal forhindre, at ansøgere skal sidde i kø om natten. Hvis du står i kø, når systemet bliver sat på pause, beholder du dit nummer. Du skal blot undlade at slette cookies på den enhed, du logger på fra eller huske at tilmelde dig mail-notifikationer.

Forbered dig bedst muligt

I sidste ansøgningsrunde var der mange, der søgte. Det er muligt, at de politisk besluttede justeringer af tilskudsstørrelse og ændrede ansøgningskriterier får betydning for antallet af ansøgere i denne runde. Energistyrelsen kender dog ikke antallet af ansøgere på forhånd. Det er derfor også vanskeligt at spå om, hvorvidt ventetiden vil være lang. Men det vil være fornuftigt som ansøger at forberede sig på ventetid.

Så du kan forberede dig bedst muligt, har Energistyrelsen samlet den viden, du skal bruge, før du søger. Du finder materialet hos SparEnergi her og det konkrete vejledningsmateriale til ansøgningsprocessen her. Du kan desuden se en optagelse af SparEnergis webinar her, hvor du bliver klædt på til processen.

Læs Q&A om Bygningspuljen 

Bliv vist rundt i ansøgningsportalen i nedenstående video:

Baggrund

  • Bygningspuljen stammer fra Energiaftalen 2018 og har til formål at fremme energibesparelser i boliger.
  • Fra 2020-2026 er der afsat ca. 2,5 mia. kr. til puljen. Pengene stammer fra energiaftalen 2018, klimaaftalen for energi og industri mv. 2020 og Finansloven 2021.
  • Læs mere om tilskud på Sparenergi.dk/tilskud
  • Læs mere om åbningen af Bygningspuljen her.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Bygningspuljen, kan du kontakte SparEnergi.dk på 31 15 90 00, eller info@sparenergi.dk

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark