Gå til indhold
Illustration: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
Illustration: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressemeddelelse -

I morgen sker det: boligejere kan igen få tilskud til at energirenovere

Den 7. april kl. 10 åbner Energistyrelsen igen for ansøgninger om tilskud fra Bygningspuljen til boligforbedringer, der sparer energi. Der er 250 mio. kr. i denne ansøgningsrunde, og der er afsat i alt 675 mio. i 2021.

Fra i morgen kan danske boligejere få tusindvis af kroner i tilskud til boligforbedringer, der sparer energi - fra varmepumper til bedre isolering og nye vinduer.

Onsdag den 7. april kl. 10 åbner Energistyrelsen igen for ansøgninger om tilskud fra Bygningspuljen. Der vil være køsystem på ansøgningsportalen fra kl. 10.

”Vi har sammen med mange boligejere set frem til den anden åbning af Bygningspuljen. Målet er at reducere CO2-udledningen fra opvarmning. Men energiforbedringer forøger også boligens værdi og giver bedre indeklima og en lavere varmeregning. Det er en fordel for både klimaet, samfundet og den enkelte boligejer, og vi glæder os til at støtte tusindvis af nye projekter,” siger kontorchef i Energistyrelsen Heidi Ingeman Koch.

Når mange vil søge på samme tid:

Da Bygningspuljen åbnede første gang i efteråret, blev der ansøgt for alle midler i løbet af fire dage, og mange søgte forgæves. Energistyrelsen forventer derfor, at mange sidder klar ved tasterne, når ansøgningsportalen åbner igen.

”Der vil komme pres på systemet, når flere tusind boligejere gerne vil søge tilskud på samme tid. Så det er om at væbne sig med tålmodighed. Vi har oprettet et køsystem til ansøgningsportalen på samme måde, som når man tjekker sin årsopgørelse. Vi har også forbedret både ansøgningsportalen og vores vejledninger for at få processen til at glide bedst muligt,” siger Heidi Ingeman Koch.

Hvis man ikke får tilskud i denne omgang, kommer der mange flere muligheder for at søge. Der planlægges yderligere to ansøgningsrunder i 2021, og der er afsat i alt ca. 2,5 mia. kr. til Bygningspuljen fra 2020-2026.

 SparEnergi.dk/tilskud kan man læse mere om, hvordan man søger tilskud. Man kan også få et bud på, hvor meget man potentielt kan få i tilskud – og hvor mange penge, man kan spare i energiudgifter.

Ønsker man at skifte opvarmningsform til varmepumpe, kan man også få varmepumpe på abonnement med statsstøtte. Læs mere om varmepumpe på abonnement på SparEnergi.dk/varmepumper.

Baggrund:

  • Bygningspuljen stammer fra Energiaftalen 2018 og skal fremme energibesparelser i boliger.
  • For at ansøge om tilskud skal boligen være registreret som helårsbeboelse i BBR.
  • Man kan søge tilskud som privatperson, andelsboligforening, ejerforening i etageejendom, virksomhed, forening og selvejende institution.
  • Man skal ansøge om tilskud, inden man går i gang med sit projekt.
  • Hvis man søger om tilskud til en varmepumpe, skal man bruge en VE-godkendt installatør.
  • Der er afsat mindst 675 mio. kr. til puljen i 2021. I første runde er der afsat 250 mio. I 2020 var der 245 mio. kr. i puljen.
  • Fra 2020-2026 er der afsat ca. 2,5 mia. kr. til puljen. Pengene stammer fra energiaftalen 2018, klimaaftalen for energi og industri mv. 2020 og Finansloven 2021.
  • Mindst 60 % af puljen er målrettet projekter, som indebærer konvertering fra olie-, gas- og biokedler samt elvarme til varmepumper eller konverteringer til varmepumper sammen med energieffektiviseringstiltag.
  • Se webinar om, hvordan du søger tilskud på SparEnergi.dk
  • Læs mere om tilskud på SparEnergi.dk/tilskud.

Kontakt:

Find svar på mange generelle spørgsmål på sparenergi.dk/tilskud.

Andre spørgsmål vedr. Bygningspuljen, kontakt Sparenergi på 31 15 90 00, eller info@sparenergi.dk

For pressehenvendelser, kontakt Pressechef Ture Falbe-Hansen, Energistyrelsen, mobil 25 13 78 46, tfh@ens.dk

Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Welcome to Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark