Få vores nyheder på mail

Invitation til teknisk briefing om Basisfremskrivning 2018

Pressemeddelelse   •   Mar 20, 2018 11:16 CET

Energistyrelsen vil offentliggøre Basisfremskrivning 2018 fredag den 23. marts 2018 og inviterer samtidig til en præsentation af analysens hovedresultater.

Energistyrelsen planlægger at offentliggøre en opdateret fremskrivning af Danmarks energiforbrug, energiproduktion og udledning af drivhusgasser, der rækker frem mod 2030. I den forbindelse inviterer styrelsen pressen og andre interesserede til en teknisk briefing om rapporten, hvor der bliver mulighed for at få en præsentation af de nye hovedresultater og stille opklarende spørgsmål.

Arrangementet finder sted den 23. marts kl. 13.00 – 14.30 i Energistyrelsens kantine, Amaliegade 44, 1256 København K.

Samtidig med offentliggørelsen af Basisfremskrivningen vil Energistyrelsen offentliggøre en ny analyse, som COWI A/S har udarbejdet, om udbygning med store datacentre i Danmark.

Tilmelding

Tilmelding kan ske ved at sende en mail til as@ens.dk. Angiv venligst navn og medie/virksomhed/organisation. Deltagelse er gratis.

Kontakt:

Chefkonsulent Lars G. Jensen, mobil: 25 38 28 72, e-mail: lgj@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.