Gå til indhold
Invitation til teknisk høring om kabellægning af højspændingsforbindelse i Vestjylland

Pressemeddelelse -

Invitation til teknisk høring om kabellægning af højspændingsforbindelse i Vestjylland

Energistyrelsen inviterer til teknisk høring på Christiansborg om de tekniske muligheder for kabellægning af 400 kV-forbindelsen mellem Idomlund og den dansk-tyske grænse.

Høringen afholdes torsdag den 21. november 2019 kl. 10.00-13.00 i Landstingssalen på Christiansborg.

Energinet og konsulenthuset WSP er inviteret til at fremlægge deres tekniske konklusioner om kabellægning. Der inviteres også forskellige eksperter inden for kabellægningsområdet, herunder eksperter, der har udtalt sig i medierne.

Høringen skal belyse de tekniske muligheder for nedgravning af højspændingsledninger

Energinet udarbejdede i september 2018 en redegørelse, der konkluderede, at maksimalt op til 15 pct. af de planlagte 400 kV-ledninger i Syd- og Vestjylland kan etableres som kabler i jorden, da en højere andel vil øge sandsynligheden for fejl og forsyningssvigt. Det canadiske konsulentfirma WSP blev hyret til at efterprøve denne konklusion, og WSP bekræftede Energinets konklusion i en rapport udgivet i december 2018. Høringen har til formål at belyse, hvad der er teknisk muligt, når el-nettet skal kunne drives sikkert.

Høringen er åben for alle – tilmelding er nødvendig

Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig (også for pressen). Tilmelding skal ske senest 18. november 2019 til fuldmægtig Anders Hulgreen Jensen på ahje@ens.dk. Af tilmeldingen skal fremgå navn, e-mail og organisation. Der er et begrænset antal pladser til høringen, og pladserne vil blive fordelt efter først til mølle-princippet.

Høringen tv-optages og vil blive vist live på Folketingets hjemmeside, hvor den også kan findes efterfølgende under "TV fra Folketinget". Desuden vises høringen forskudt på Folketingets tv-kanal.

Som en del af den tekniske høring vil både Energinet og WSP fremlægge deres respektive konklusioner. Energistyrelsen har desuden inviteret en række eksperter som vil holde oplæg på høringen.

Se programmet her

Fakta om høringen

Tid: Torsdag den 21. november kl. 10.00-13.00

Sted: Landstingssalen på Christiansborg, 1240 København K

Tilmelding: Tilmelding skal ske senest mandag d. 18. november 2019 til fuldmægtig Anders Hulgreen Jensen på ahje@ens.dk. Af tilmeldingen skal fremgå navn, email og organisation. Der er et begrænset antal pladser til høringen, og pladserne vil blive fordelt efter først til mølle-princippet

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark